Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Бригадир (звiльненого) пiдприємств залiзничного транспорту та метрополiтенiв

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 42,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Бригадир безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Бригадир виконує вказівки ___.
 3. Бригадир заміняє ___.
 4. Бригадира заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - будову та взаємодію вузлів об’єктів, що ремонтуються;
  - технологічні процеси виконуваних робіт;
  - правила виконання робіт;
  - основи організації праці на робочих місцях;
  - норми витрат матеріалів;
  - порядок та правила виконання робіт не нижче 5 кваліфікаційного розряду, правила охорони праці;
  - порядок обліку робіт, що виконуються.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Вища освіта (молодший спеціаліст). Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією попереднього розряду не менше 1 року.
  Примітка. Бригадир тарифікується на один розряд вище робітника найвищої кваліфікації бригади, якою він керує, але не нижче 5 розряду.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує робітниками виробничого підрозділу.
 2. Виконує роботи відповідно до технологічного процесу.
 3. Забезпечує своєчасне виконання бригадою затвердженого плану робіт.
 4. Розставляє робітників бригад на об’єктах.
 5. Забезпечує робочі місця матеріалами, інструментами та деталями.
 6. Забезпечує дотримання правил охорони праці та протипожежних правил.
 7. Проводить інструктаж та навчання робітників бригад щодо застосування раціональних прийомів і методів роботи.
 8. Здійснює нагляд та контроль за якістю робіт, що виконуються.
 9. Приймає роботи та здає об’єкти майстру.
 10. Контролює витрати матеріалів.
 11. Веде облік обсягів виконаних робіт та оцінює їх якість.
 12. Утримує обладнання та інвентар у належному стані.

III. Права

Бригадир має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Бригадир несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.