Кадрові документи Посадові інструкції Виробництво

Апаратник оброблення зерна 2-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 45,1 Кб)
 1. Апаратник оброблення зерна безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Апаратник оброблення зерна виконує вказівки ___.
 3. Апаратник оброблення зерна заміняє ___.
 4. Апаратника оброблення зерна безпеки заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - основні знання про зернові культури та якість зерна;
  - правила очищення зерна від металомагнітних домішок;
  - правила та порядок очищення, сушіння, приймання, переміщення зерна, розподіл його по силосах, спалювання палива в топках зерносушарок;
  - принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів та іншого аналогічного за складністю устаткування;
  - норми вантажопідйомності магнітних підков;
  - способи очищення установок магнітного захисту від металу;
  - систему змащування та мастильні матеріали, що застосовуються.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде процес очищення зерна від металомагнітних домішок шляхом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загорож, вмонтованих в устаткування.
 2. Приймає, переміщує, очищає, сушить та розподіляє зерно по силосах або на подальше оброблення з урахуванням його якості під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.
 3. Веде процес спалювання палива в топках зерносушарок, обслуговує, спостерігає та контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів.
 4. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою транспортерів, найпростіших очисних машин та сушарок; спостерігає за правильним заповненням силосів.
 5. Регулює швидкість руху та товщину шару зерна, що надходить на очищення від металу.
 6. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу.
 7. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні та інші домішки.
 8. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та відходів.
 9. Періодично очищає шахти, топки, форсунки зерносушарок.
 10. Зачищає зерносушарки, сепаратори та інше устаткування в разі зміни оброблюваної культури.
 11. Допомагає під час відбирання проб.
 12. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, бере участь в усуненні дрібних несправностей.
 13. Бере участь у підготовці силосів, елеваторів та інших об’єктів до газації.
 14. Прибирає робочу зону та устаткування.

III. Права

Апаратник оброблення зерна має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Апаратник оброблення зерна несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.