Кадрові документи Посадові інструкції Фінанси, банк

Касир торгового залу

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 44,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Касир торгового залу відноситься до категорії технічних виконавців.
 2. На посаду касира магазину призначається особа, яка має вищу або неповну вищу освіту.
 3. Касир торгового залу призначається за рекомендацією директора магазину з обов’язковим укладанням договору матеріальної відповідальності і звільняється з посади наказом директора.
 4. Касир торгового залу повинен знати:
  - Законодавство України.
  - Технічні характеристики товару, основні властивості.
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  - Правила и норми охорони праці техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.
 5. Касир в своїй діяльності керується:
  - Цією посадовою інструкцією;
  - Внутрішніми документами підприємства.
 6. Касир торгового залу підпорядковується безпосередньо директору магазину.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснювати операції по прийняттю, обліку, видачі та збереженню грошей з обов’язковим дотриманням правил збереження.
 2. Передавати гроші на збереження відповідно до прийнятих норм.
 3. Вести книгу обліку доходів.
 4. Здійснювати розрахунки у відповідності до діючого законодавства України.
 5. Вживати необхідні заходи захисту доручених йому грошових цінностей.
 6. Своєчасно доповідати керівництву про всі обставини, які ускладнюють виконання безпосередніх функцій касира.
 7. Ніколи ні в якому вигляді не розголошувати інформацію про доручені йому матеріальні цінності.
 8. Використовувати інвентар магазину за призначенням (ПК експлуатувати згідно інструкції).
 9. Дотримуватись чистоти і порядку на робочому місці.
 10. Надавати технічну характеристику клієнту магазину в межах своєї компетенції.
 11. Забезпечувати збереження бухгалтерських документів (прихідні накладні, книги обліку доходів, тощо).
 12. Вчасно замовляти розмінну монету.
 13. Слідкувати за вчасним оформленням прихідних накладних і наявністю прихідних накладних на весь товарний асортимент.
 14. Ознайомлювати покупців з умовами повернення і вимагати їх підпису на товарному чеку в графі “з умовами повернення ознайомлений”.
 15. Надавати продавцям інформацію про ціну товару, при потребі заповнювати цінники і наклеювати їх на відповідний товар.

III. Права

Касир торгового залу має право:

 1. Ознайомлюватись з рішеннями керівництва щодо діяльності магазину.
 2. Приймати участь в обговоренні питань ефективного виконання ним своїх посадових обовязків.
 3. Вносити на розгляд директора пропозиції щодо покращення діяльності магазину.
 4. Підписувати візувати документи в межах своєї компетенції.
 5. Вимагати від директора магазину сприяння щодо виконання своїх прав і обов’язків.

IV. Відповідальність

Касир несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України.
 2. За вчинення матеріальної шкоди, - в межах, визначених діючим законодавством України.
 3. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які тягнуть за собою кримінальну відповідальність, - в межах, визначених діючим законодавством України.
 4. Касир торгового залу несе повну матеріальну відповідальність за збереження грошей в касі в порядку, визначеному діючим законодавством України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.