Кадрові документи Посадові інструкції Фінанси, банк

Ревізор

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 42,3 Кб)

I. Загальні положення

 1. Ревізор відноситься до категорії фахівців.
 2. Призначення на посаду і звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням Головного бухгалтера з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Ревізор підпорядковується безпосередньо керівнику відділу обліку та контролю і керівнику підприємства.
 4. Кваліфікація:
  - Базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
  - Стаж роботи за професією ревізора – не менше 2 років.
 5. Ревізор повинен знати:
  - Нормативні, методичні, та інші керівні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.
  - Облікову політику, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві.
  - План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій.
  - Основи трудового законодавства.
  - Правила та норми охорони праці.

II. Завдання та обов'язки

 1. Проводити позапланову ревізію складів, магазинів; вибіркові перевірки окремих груп товарів на складах, магазинах. Своєчасно оформлювати результати ревізії і подати їх на розгляд керівнику відділу обліку і контролю.
 2. Брати участь в планових інвентаризаціях, які проводяться щомісячно у складах, магазинах.
 3. Давати оперативні вказівки керівнику ревізованого об’єкту про усунення виявлених порушень і недоліків, перевіряти виконання поданих вказівок.
 4. Вибірково перевіряти відпуск товару зі складів згідно з накладних.
 5. Контролювати достовірність обліку та наявність матеріальних цінностей закріплених за складом, своєчасність і правильність відображення в документах руху товарно-матеріальних цінностей розміщених на складі.
 6. Контролювати порядок складання звітності на основі первинних документів, а також організацію проведення інвентаризації на складах підприємства.

 

III. Права

Ревізор має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Ознайомлюватися з документами, що визначають його права та обов’язки за посадою, критерії оціки якості виконання ним посадових обов’язків.
 3. Доповідати керівництву про всі виявлені порушення та недоліки в межах своєї компетенції.
 4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.

IV. Відповідальність

Ревізор несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених діючим законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених діючим цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.