Кадрові документи Посадові інструкції Фінанси, банк

Начальник відділу збирання виручки

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 43,3 Кб)

I. Загальні положення

 1. Начальник відділу збирання виручки безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Начальник відділу збирання виручки виконує вказівки ___.
 3. Начальник відділу збирання виручки заміняє ___.
 4. Начальника відділу збирання виручки заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
  - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань збирання, обліку та інкасації виручки, правила експлуатації обчислювальної техніки;
  - основи бухгалтерського обліку;
  - основи трудового законодавства;
  - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр).
  - Післядипломна освіта в галузі управління.
  - Стаж роботи за професією — не менше 2 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує розроблення раціональних систем збирання проїзної плати, які б забезпечували повне її збирання при найменших трудових і фінансових витратах.
 2. Постійно вивчає та аналізує динаміку пасажироперевезень за маршрутами та видами оплати за проїзд.
 3. Розробляє та впроваджує методи ефективної роботи контрольного апарату, сприяє розвитку громадських форм контролю.
 4. Організовує рейди з перевірки збирання проїзної плати та виконання правил користування трамваєм та тролейбусом.
 5. Розробляє і впроваджує доцільні форми проїзних документів, забезпечує їх збереженість.
 6. Очолює розроблення і впровадження системи інкасації, підрахунку, здавання у банк та обліку виручки, забезпечує її збереженість.
 7. Контролює додержання працівниками відділу правил і норм щодо охорони праці.
 8. Керує працівниками відділу.

III. Права

Начальник відділу збирання виручки має право:

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. За дорученням керівництва центрального органу виконавчої влади представляти міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.

IV. Відповідальність

Начальник відділу збирання виручки несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.