Кадрові документи Посадові інструкції Фінанси, банк

Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 54,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв виконує вказівки ___.
 3. Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв заміняє ___.
 4. Фахiвця-органiзатора торгiвлi на ринку цiнних паперiв заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - закони, нормативно-правові акти України та міжнародні стандарти з питань, що стосуються професійної сфери діяльності;
  - документи, що регламентують діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
  - документи, що регламентують роботу фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
  - зміст та технології операцій з організації торгівлі;
  - особливості організації торгівлі різними видами фінансових інструментів;
  - документи, що регламентують порядок укладання угод з купівлі-продажу цінних паперів на фондових біржах та в торговельно-інформаційній системі;
  - правила та інші нормативні документи фондової біржі та торговельно-інформаційної системи;
  - основи професійної етики та соціальної психології;
  - процедури розв’язання спорів між учасниками торгівлі, між учасниками торгівлі та їх клієнтами, між організатором торгівлі та учасниками торгівлі;
  - основи організації праці та управління;
  - правила та норми охорони праці.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: для спеціаліста — не менше 1 року, бакалавра — не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань фондового ринку.
  Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — стаж роботи за професією фахівця-організатора торгівлі на ринку цінних паперів — не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань фондового ринку.
  Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

 

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує торгівлю цінними паперами та похідними цінними паперами на фондовій біржі або торгівлю в торговельно-інформаційній системі, у тому числі із застосуванням засобів електронної торговельно-інформаційної мережі.
 2. Бере участь у підготовці документів, які регламентують роботу організатора торгівлі і визначають порядок взаємодії фондової біржі з її членами та торговельно-інформаційної системи з її учасниками (правила та інші нормативні документи організатора торгівлі, специфікації контрактів, зразки договорів тощо).
 3. Розглядає документи для допуску цінних паперів до продажу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.
 4. Проводить експертизу відповідності показників фінансово-економічного стану емітентів та їх цінних паперів до встановлених вимог для допуску цінних паперів до котирування на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі.
 5. Готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішення про допуск цінних паперів до котирування, призупинення, вилучення та поновлення котирування.
 6. Бере участь в організації і проведенні як електронних, так і торгів “з голосу”.
 7. Під час проведення електронних торгів може виконувати роботу адміністратора торгів або наглядача, торгівлі “з голосу" — ведучого торгів, наглядача або фахівця з реєстрації замовлень і оформлення операцій.
 8. У разі виконання функцій нагляду може виконувати роботи аналітика, до функцій якого входить проведення фінансового аналізу діяльності члена фондової біржі, його операцій на ринку, підготовка звітів, висновків і рекомендацій за наслідками аналізу.
 9. Проводить моніторинг діяльності членів фондової біржі та емітентів, цінні папери яких пройшли процедуру лістингу.
 10. Розглядає документи щодо реєстрації брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи та готує відповідні пропозиції щодо прийняття рішень про реєстрацію (відкриття) брокерської контори на фондовій біржі або учасника торговельно-інформаційної системи, призупинення, припинення та поновлення діяльності брокерської контори на біржі або участі в торговельно-інформаційній системі, допуску уповноважених осіб (брокерів/дилерів) до проведення операцій з купівлі-продажу цінних паперів на організаторі торгівлі, веде їх реєстрацію та облік.
 11. Оформляє та обліковує документи, які застосовуються під час укладання угод і договорів з купівлі-продажу цінних паперів.
 12. Контролює виконання укладених угод, проведення розрахунків за укладеними угодами за принципом “поставка проти оплати”.
 13. Забезпечує взаємодію та обмін інформацією з обраною розрахунковою установою, депозитарієм щодо клірингу та розрахунків за укладеними угодами з купівлі-продажу цінних паперів.

III. Права

Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Фахiвець-органiзатор торгiвлi на ринку цiнних паперiв несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.