Кадрові документи Посадові інструкції Юриспруденція, страхування

Юрисконсульт

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 44,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління.
 2. На посаду юрисконсульта підприємства ___ призначається особа яка має вищу юридичну освіту і стажем роботи на посаді не менше 3 років.
 3. Юрисконсульт повинен знати:
  - Постанови, розпорядження, накази вищестоящих органів, нормативні та інші керівні документи з правової діяльності підприємства;
  - Методи ведення ділових бесід і переговорів;
  - Чинне законодавство;
  - Цивільне, трудове, фінансове та адміністративне право;
  - Порядок оформлення та укладання господарських договорів;
  - Правила користування оргтехнікою;
  - Вимоги адміністративних і внутрішніх документів підприємства;
  - Основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
  - Методику ведення діловодства;
  - Організаційні принципи кадрової служби;
  - Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
  - Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
  - Норми і вимоги з охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснювати методичне керівництво правової роботи на підприємстві, надавати правову допомогу структурним підрозділам;
 2. Надавати висновки про відповідність чинному законодавству пректів наказів, положень, розпоряджень та інших документів підприємства;
 3. Брати участь у роботі по оформленню господарських договорів, готувати висновки про їх юридичну спроможність;
 4. Розробляти проекти колективних договорів;
 5. Своєчасно оформляти і подавати на державну реєстрацію зміни до статутних документів підприємства;
 6. Складати позовні заяви, захищати інтереси підприємства у суді;
 7. Консультувати працівників підприємства і клієнтів з питань чинного законодавства;
 8. Готувати обґрунтовані відповіді на претензії;
 9. Аналізувати та узагальнювати результати розгляду претензій судових і арбітражних справ;
 10. Оформлювати матеріали про залучення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності;
 11. Вести довідково-інформаційну роботу із законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів. А також облік змін чинного законодавства та інших нормативно-правових актів, що затверджуються;
 12. Проводити роботу по ознайомленню посадових осіб підприємства з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві;
 13. Складати разом з адміністрацією колективний договір;
 14. Сприяти оформленню документів та актів майново-правового характеру;
 15. Здійснювати облік і зберігання судових та арбітражних справ, що знаходяться у провадженні і закінчені виконанням.

III. Права

Юрисконсульт має право:

 1. Приймати участь в обговоренні питань які стосуються виконання ним посадових обов’язків.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.
 3. Захищати інтереси підприємства в державних органах і судах.
 4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні умов посадової інструкції.

IV. Відповідальність

Юрисконсульт несе відповідальність:

 1. За якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов’язків.
 2. Нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства.
 3. Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
 4. За здійснення в процесі виконання своїх посадових обов’язків вчинків які містять склад злочину, за що несе відповідальність згідно норм законодавства України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.