Кадрові документи Посадові інструкції Юриспруденція, страхування

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 52,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки виконує вказівки ___.
 3. Фахівець з організації майнової та особистої безпеки заміняє ___.
 4. Фахівця з організації майнової та особистої безпеки заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - Конституцію України, інші нормативно-правові акти з питань охоронної діяльності, чинне законодавство України, Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші законодавчі акти органів державної влади, які регулюють охоронну діяльність, основи організації інформаційної безпеки;
  - профіль, спеціалізацію і особливості охоронної структури;
  - основи менеджменту, комерційної діяльності;
  - основи організації праці і управління;
  - основи фінансово-господарчої діяльності та маркетингу;
  - методи прогнозування і моделювання попиту на охоронну діяльність, формування конкурентоспроможних охоронних послуг, порядок ціноутворення, способи і методи рекламування послуг;
  - методи вивчення попиту;
  - порядок розроблення планів та програм організаційно-господарської діяльності;
  - порядок укладання господарських та інших договорів, припинення договірних відносин та ведення претензійної роботи;
  - методи вивчення умов праці на робочих місцях;
  - систему стандартів безпеки праці, захисту працівників від протиправних дій під час виконання службових обов’язків;
  - норми та правила охорони праці та протипожежної безпеки.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує, координує та здійснює в межах своєї компетенції діяльність охоронної структури у відповідності до чинних нормативно-правових актів.
 2. Вдосконалює систему управління та роботу щодо задоволення потреб юридичних та фізичних осіб у охоронних послугах.
 3. Організовує використання технічних засобів охорони.
 4. Вивчає та узагальнює позитивний досвід у галузі охоронної діяльності, впроваджує нові форми та методи охорони власності.
 5. Надає консультації юридичним та фізичним особам з питань майнової та особистої безпеки.
 6. Проводить попередній відбір працівників щодо прийняття на роботу.
 7. Бере участь у забезпеченні охоронної структури кваліфікованими кадрами та їх розстановці за службовими обов’язками.
 8. Сприяє підвищенню кваліфікації охоронних кадрів.
 9. Організовує охорону об’єктів, фізичних осіб, вантажів, грошових коштів, що перевозяться згідно з вимогами чинних нормативних документів.
 10. Забезпечує дотримання працівниками охоронної структури кримінального, адміністративного та податкового законодавства.
 11. Здійснює заходи щодо забезпечення законності та дисципліни у службовій діяльності працівників, їх особистої безпеки під час виконання службових обов’язків, організовує взаємодію з правоохоронними органами.
 12. Розробляє місячні графіки несення служби нарядами на закріплених об’єктах.
 13. Перевіряє (не менше одного разу на місяць) наявність, стан захисту і обліку вогнепальної зброї, спеціальних та індивідуальних засобів захисту, активної оборони та технічних засобів спостереження.
 14. Бере участь у комісійному обстеженні об’єктів, що охороняються, та заводить на них літерні (накопичувальні) справи.
 15. Організовує та особисто контролює несення служби нарядами охоронної структури, виявляє уразливі місця в технічному укріпленні об’єктів, що охороняються, вносить пропозиції з усунення виявлених недоліків власнику об’єкта.
 16. Бере участь у забезпеченні соціального розвитку охоронної структури.
 17. Здійснює заходи щодо пошуку нових об’єктів з метою взяття їх під охорону, аналізує та узагальнює якість охоронних послуг та інформує керівництво, сприяє забезпеченню юридичних, економічних, інформаційних та інших умов ефективної діяльності охоронної структури.
 18. Аналізує інформацію про діяльність охоронної структури в цілому та за окремими напрямами роботи.
 19. Складає аналітичні довідки, інші документи, веде службову документацію.
 20. Забезпечує своєчасне виконання наказів, доручень, розпоряджень керівництва з питань організації служби.
 21. Інформує керівництво про стан їх виконання.

 

III. Права

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

 

IV. Відповідальність

Фахівець з організації майнової та особистої безпеки несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.