Кадрові документи Посадові інструкції Медицина, фармацевтика

Лiкар-методист

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 51,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Лiкар-методист безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Лiкар-методист виконує вказівки ___.
 3. Лiкар-методист заміняє ___.
 4. Лiкаря-методиста заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я;
  - основи права в медицині;
  - права, обов’язки та відповідальність лікаря-методиста;
  - теоретичні основи соціальної гігієни та організації охорони здоров’я;
  - організацію охорони здоров’я в зарубіжних країнах;
  - питання санітарної статистики;
  - показники здоров’я населення та організацію медичної допомоги міському і сільському населенню, дітям і матерям, робітникам промислових підприємств;
  - форми і методи роботи галузевих закладів охорони здоров’я;
  - основи наукової медичної інформації та медичної інформатики;
  - організацію системи обліку і звітності медичних установ з використанням комп’ютерної техніки;
  - технологію машинної обробки статистичних даних;
  - порядок ведення, обробки і аналізу даних медичної документації;
  - методи аналізу статистичних даних;
  - методи підготовки матеріалів до нарад, з’їздів, конференцій;
  - методологію проведення суцільних і вибіркових статистичних і клініко-статистичних досліджень;
  - форми і методи підвищення кваліфікації медичних працівників;
  - передові інформаційні та Iнтернет технології;
  - сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом, методи її аналізу та узагальнення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Лікар-методист вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за певною спеціальністю медичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.
  Лікар-методист I кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за певною спеціальністю медичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.
  Лікар-методист II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за певною спеціальністю медичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії зі спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.
  Лікар-методист: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки “Медицина”. Проходження інтернатури за певною спеціальністю медичного профілю з наступною спеціалізацією з “Організації і управління охороною здоров’я”. Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я.
 2. Здійснює пошук, обробку і аналіз організаційної, директивної і науково-медичної інформації в органах і установах охорони здоров’я.
 3. Аналізує показники стану здоров’я населення та медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів охорони здоров’я.
 4. Готує довідкові матеріали і аналітичні розробки.
 5. Здійснює контроль за організацією обліку і звітності в органах і установах охорони здоров’я.
 6. Організовує і бере участь у підготовці і підвищенні кваліфікації лікарів, середнього і молодшого медичного персоналу.
 7. Бере участь у підготовці і роботі з’їздів, нарад і конференцій медичних працівників.
 8. Дотримується принципів медичної деонтології.
 9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

III. Права

Лiкар-методист має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Лiкар-методист несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.