Кадрові документи Посадові інструкції Інші сфери діяльності

Доглядач кладовища (колумбарію)

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Доглядач кладовища (колумбарію) безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Доглядач кладовища (колумбарію) виконує вказівки ___.
 3. Доглядач кладовища (колумбарію) заміняє ___.
 4. Доглядача кладовища (колумбарію) заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - правила відведення місць під поховання;
  - санітарні норми копання могил;
  - порядок ведення реєстраційних книг з поховань померлих;
  - діючі прейскуранти цін на послуги;
  - порядок оформлення нарядів на виконання робіт;
  - порядок проведення ритуалу похорон;
  - основи організації праці, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та індивідуальна підготовка.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує роботами, пов’язаними з похованням.
 2. Визначає місця поховання.
 3. Перевіряє правильність оформлення документів і дає громадянам дозвіл на поховання та встановлення надмогильних споруд (за наявності відповідного дозволу завідувача кладовища).
 4. Веде в установленому порядку облік поховань.
 5. Контролює дотримання правил охорони праці.

III. Права

Доглядач кладовища (колумбарію) має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Доглядач кладовища (колумбарію) несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.