Кадрові документи Посадові інструкції Інші сфери діяльності

Ліфтер 1-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 42,2 Кб)

I. Загальні положення

 1. Ліфтер безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Ліфтер виконує вказівки ___.
 3. Ліфтер заміняє ___.
 4. Ліфтера заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - типові інструкції з експлуатації вантажних і пасажирських ліфтів, затверджені відповідними державними органами;
  - будову і правила експлуатації ліфтів, які обслуговуються, їх вантажопідйомність;
  - розміщення і призначення приладів безпеки: дверних замків, дверних та підпідлогових контактів, уловлювачів, конусного вимикача;
  - призначення сигналізації апаратів керування;
  - правила пуску ліфта у роботу і перевірки справності приладів безпеки;
  - правила і норми охорони праці і протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує ліфтами зі швидкістю руху до 1 метра за секунду та здійснює контроль за їх справністю.
 2. Наглядає за експлуатацією ліфта.
 3. Здійснює пуск ліфта в роботу з попередньою перевіркою роботи або аварійної сигналізації, автоматичних замків на всіх зупинках, кнопки “Стоп”.
 4. Під час супроводу пасажирів або вантажів наглядає за посадкою та виходом пасажирів або за завантаженням та вивантаженням вантажу згідно з номінальною вантажопідйомністю ліфта.
 5. У разі виявлення несправності ліфта зупиняє його і повідомляє чергового електромеханіка з ліфтів.
 6. Утримує у чистоті кабіну ліфта, поверхові площадки на всіх зупинкових пунктах.
 7. Додержується правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.
 8. Заповнює журнал приймання і здавання зміни.

III. Права

Ліфтер має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Ліфтер несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.