Кадрові документи Посадові інструкції Інші сфери діяльності

Робітник ритуальних послуг 2-го розряду

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,4 Кб)

I. Загальні положення

 1. Робітник ритуальних послуг 2-го розряду безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Робітник ритуальних послуг 2-го розряду виконує вказівки ___.
 3. Робітник ритуальних послуг 2-го розряду заміняє ___.
 4. Робітника ритуальних послуг 2-го розряду заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - правила санітарного оброблення померлих, виконання косметичних та перукарських робіт;
  - призначення медикаментів і матеріалів, які використовуються для цього;
  - види та основні властивості ґрунтів;
  - способи розробки ґрунтів вручну, способи заготівлі та укладання дерну;
  - порядок ритуалу поховання;
  - санітарні правила утримання автокатафалків.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова або неповна базова загальна середня освіта.
  - Короткострокове виробниче навчання або інструктаж.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює санітарне оброблення померлого, одягає та кладе тіло в труну.
 2. Виконує перукарські та косметичні роботи.
 3. Доставляє предмети ритуалу до міста призначення.
 4. Організовує та бере участь у встановленні труни в автокатафалк, її закріпленні, зніманні з катафалка на місці поховання, оформленні могильних пагорбів, обкладанні їх дерном та в інших роботах, пов’язаних з похованням.

III. Права

Робітник ритуальних послуг 2-го розряду має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Робітник ритуальних послуг 2-го розряду несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.