Кадрові документи Посадові інструкції Інші сфери діяльності

Контролер газового господарства

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 44,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Контролер газового господарства безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Контролер газового господарства виконує вказівки ___.
 3. Контролер газового господарства заміняє ___.
 4. Контролера газового господарства заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються організації контролю у газовому господарстві;
  - будову, принцип роботи і технічні характеристики витратомірів і лічильників обліку газу;
  - правила безпеки під час обслуговування приладів з обліку витрат газу;
  - Правила безпеки систем газопостачання України;
  - діючі тарифи і порядок розрахунків з абонентами;
  - форми документації з обліку витрат газу;
  - основи організації праці, трудового законодавства.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та підготовка безпосередньо на виробництві.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює контроль і зняття показань витратомірів та лічильників витрат газу.
 2. Регулює напірні засувки вручну.
 3. Пломбує засувки на байпасі вузла заміру витрат газу.
 4. Усуває дрібні несправності в роботі контрольно-вимірювальних приладів, що обслуговуються.
 5. Реєструє об’єкти — споживачі газу, що знову підключаються; укладає договори на газопостачання; оформлює та веде особові рахунки; видає розрахункові книжки.
 6. Веде книги особових рахунків будинків на правах приватної власності на своїй дільниці з відображенням обладнання, кількості мешкаючих на опалювальній площі, сплати за використаний газ.
 7. Веде облік та своєчасно коригує перелік об’єктів, що підлягають контролю, на закріпленій дільниці.
 8. Проводить розрахунки з абонентами за користування газом відповідно до діючих тарифів за встановленою формою, контролює своєчасність та правильність надходження сплати за газ.
 9. Перевіряє відповідність визначеної планом опалювальної площі фактичній.
 10. Контролює безперебійне постачання споживачів скрапленим газом; визначає середню витрату газу споживачем; складає звіти про витрати газу та акти про технічний стан контрольно-вимірювальних приладів.

 

III. Права

Контролер газового господарства має право:

 1. Одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
 2. Залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.
 3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
 4. За дорученням керівництва центрального органу виконавчої влади представляти міністерство, інший центральний орган виконавчої влади в інших органах виконавчої влади під час вирішення питань, що належать до його компетенції.

IV. Відповідальність

Контролер газового господарства несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.