Кадрові документи Посадові інструкції Маркетинг, реклама, PR

Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 48,9 Кб)

I. Загальні положення

 1. Менеджер із зв’язків з громадськістю безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Менеджер із зв’язків з громадськістю виконує вказівки ___.
 3. Менеджер із зв’язків з громадськістю заміняє ___.
 4. Менеджера із зв’язків з громадськістю заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства;
  - нормативно-правові акти з питань масової інформації;
  - основи ринкової економіки, підприємництва й комерційної діяльності;
  - ведення бізнесу;
  - основи маркетингу;
  - теорію менеджменту, стан і перспективи розвитку підприємства;
  - теорію і практику роботи з персоналом;
  - форми і методи ведення рекламних кампаній;
  - порядок розробки бізнес-планів і комерційних угод, договорів, контрактів;
  - основи соціології, психології і мотивації праці;
  - етику ділового спілкування;
  - основи технології, організації виробництва;
  - структуру управління підприємством;
  - перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності;
  - методи оцінки ділових якостей робітників;
  - основи діловодства;
  - методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв’язку, обчислювальної техніки;
  - основи законодавства про працю;
  - правила та норми охорони праці.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна вища освіта напряму підготовки “Менеджмент” (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом “Менеджмент”.


II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства.
 2. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв’язків підприємства з громадськістю.
 3. Здійснює інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та принципи свого підприємства.
 4. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства.
 5. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення.
 6. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства.
 7. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.
 8. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства.
 9. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій.
 10. Бере участь у підготовленні й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих зв’язків.
 11. Забезпечує координацію зв’язків і безпосередньо здійснює зв’язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).
 12. Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств.
 13. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні спірних питань та конфліктів, залучає до їх вирішення відповідних консультантів і експертів (правових, технічних, фінансових).
 14. Приймає рішення щодо планування та управління різними фондами, раціонального використання наданих коштів.


III. Права

Менеджер із зв’язків з громадськістю має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.


IV. Відповідальність

Менеджер із зв’язків з громадськістю несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.