Кадрові документи Посадові інструкції Торгівля

Контролер ринку

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 43,3 Кб)

I. Загальні положення

 1. Контролер ринку безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Контролер ринку виконує вказівки ___.
 3. Контролер ринку заміняє ___.
 4. Контролера ринку заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - правила торговельного обслуговування населення;
  - правила торгівлі на ринках, ветеринарно-санітарні правила для ринків, інші нормативно-правові документи, що визначають та регламентують діяльність підприємств торгівлі;
  - порядок справляння ринкового збору, плати за надавані послуги;
  - принципи роботи та правила використання ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю;
  - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Базова загальна середня освіта та прискорене курсове або індивідуальне навчання з присвоєнням кваліфікації продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 2 розряду з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи контролера ринку.
  - Без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Створює належні умови для купівлі-продажу товарів, додержання санітарних норм і прав споживачів.
 2. Розміщує продавців на торговельних місцях та спеціалізованих зонах, рядах, майданчиках.
 3. Перевіряє використання торговельних місць за призначенням, наявність у продавців касового чека про сплату ринкового збору.
 4. При продажу продукції тваринного та рослинного походження перевіряє наявність документа про проведення експертизи в лабораторії ветеринарно-санітарного контролю на ринку.
 5. Контролює розміщення транспортних засобів на спеціально розмічених майданчиках ринку.
 6. Перевіряє регулярність проведення адміністрацією ринку спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком або вимогою санітарного лікаря.
 7. Контролює справність та правильне використання виданих напрокат ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю, а також недопущення заборонених до продажу товарів.
 8. Контролює додержання правил торгівлі, санітарного, технічного і протипожежного стану території ринку, громадського порядку.

III. Права

Контролер ринку має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Контролер ринку несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.