Кадрові документи Посадові інструкції Торгівля

Контролер харчової продукції

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 40,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Контролер харчової продукції безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Контролер харчової продукції виконує вказівки ___.
 3. Контролер харчової продукції заміняє ___.
 4. Контролера харчової продукції заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - вимоги державних стандартів та технічні умови, що висуваються до упаковування, маркування, якості миття;
  - види, сорти, розміри пакувального матеріалу;
  - правила поводження з упакованою продукцією та тарою;
  - види, ознаки та причини дефектів, браку, способи їх визначення.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Веде суцільний або вибірковий контроль на різних стадіях упакування, закупорки, обгортки, герметичності, забивання, оббивання, об’язки, маркірування, клеймування, змащування, оформлення зовнішнього вигляду, наявності ярликів, пломб порожнього скляного, дерев’яного та металевого посуду, його чистоти та придатності під заповнення зовнішнім оглядом.
 2. Контролює кількість сировини, напівфабрикатів, готової продукції простим підрахунком або за показаннями лічильника.
 3. Вкладає та упаковує готову продукцію, крім крихкої та продукції, яка легко ламається і деформується, у різні види тари.

III. Права

Контролер харчової продукції має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Контролер харчової продукції несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.