Кадрові документи Посадові інструкції Охорона, безпека

Черговий оперативний оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 42,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Черговий безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Черговий виконує вказівки ___.
 3. Черговий заміняє ___.
 4. Чергового заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - розпорядження, накази, інструкції, нормативні та інші керівні документи, що регламентують роботу оперативно-чергової служби;
  - порядок реєстрації та обліку отриманої інформації;
  - місцезнаходження потенційно небезпечних об’єктів, що обслуговуються.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Неповна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
  - Без вимог стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує оперативне прийняття сигналів оповіщення і розпоряджень від МНС України та своєчасне доведення достовірної інформації до керівного складу служби.
 2. Організовує оповіщення та збір керівного складу структурних підрозділів служби згідно з діючими інструкціями.
 3. Веде оперативний облік залучення структурних підрозділів служби до виконання аварійно-рятувальних робіт згідно з інструкцією.
 4. Надає інформацію до МНС України про залучення служби до виконання оперативно-рятувальних робіт.
 5. Здійснює записи у журналі реєстрації оперативно-рятувальних робіт.
 6. Передає до структурних підрозділів служби прийняті керівництвом рішення, розпорядження і вказівки.
 7. Дотримується правил і норм охорони праці.

III. Права

Черговий має право:

 1. Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, що стосуються його діяльності.
 2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції по удосконаленню роботи, зв’язаної з передбаченими даною інструкцією обов’язками.
 3. В межах своєї компетенції повідомляти своєму безпосередньому керівнику про всі виявленні в процесі своєї діяльності недоліках та вносити пропозиції по їх усуненню.
 4. Робити запис особисто або по дорученню керівництва організації від підрозділів організації та інших спеціалістів інформацію та документи, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.
 5. Притягувати спеціалістів (окремих структурних підрозділів до вирішення задач, покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо ні - то з дозволу керівника організації).
 6. Вимагати від керівництва організації допомоги у виконанні своїх посадових обов’язків та прав.

IV. Відповідальність

Черговий несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією - в межах, діючого трудового законодавства України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі виконання своєї діяльності - в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За нанесення матеріального збитку - в межах, визначених діючим трудовим та цивільним законодавством України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.