Кадрові документи Посадові інструкції Культура, музика, шоу-бізнес

Інструктор культурно-освітнього закладу

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 41,5 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інструктор культурно-освітнього закладу безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Інструктор культурно-освітнього закладу виконує вказівки ___.
 3. Інструктор культурно-освітнього закладу заміняє ___.
 4. Інструктора культурно-освітнього закладу заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
  - чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
  - організацію навчально-виховної роботи;
  - досвід роботи гуртків закладів культури інших регіонів;
  - оформлення методичних документів;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст бакалавр або молодший спеціаліст); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 2 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Розробляє плани роботи закладу, інструктивно-методичні матеріали з питань культурно-дозвіллєвої діяльності.
 2. Добирає спеціалістів для гурткової роботи та складає графіки їх роботи.
 3. Підтримує контакти з громадськими організаціями, спонсорами, об’єднаннями тощо.
 4. Рекламує роботу художніх колективів, закладу культури, проводить роботу по залученню до участі в гуртках населення мікрорайону, а також у заходах, що організовуються закладом культури.
 5. Відповідає за своєчасне виконання планових завдань.

III. Права

Інструктор культурно-освітнього закладу має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Інструктор культурно-освітнього закладу несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.