Кадрові документи Посадові інструкції Культура, музика, шоу-бізнес

Керівник колективу (театрального, самодіяльного), керівник самодіяльного об’єднання, керівник оркестру (ансамблю)

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 43,1 Кб)

I. Загальні положення

 1. Керівник безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Керівник виконує вказівки ___.
 3. Керівник заміняє ___.
 4. Керівника заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - чинне законодавство в галузі культури та мистецтва;
  - чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності, народної творчості;
  - теорію відповідного виду мистецтва;
  - принципи формування репертуару;
  - форми і методи навчально-виховної роботи;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за аналогічною за характером професією не менше 3 років.

II. Завдання та обов'язки

 1. Керує роботою колективу, об’єднання, студії, клубу, хору, ансамблю, оркестру залежно від видів мистецтва та народної творчості.
 2. Бере участь у розробці перспективних та поточних планів роботи, в проведенні організаційно-творчих заходів.
 3. Проводить групові та індивідуальні заняття з учасниками з акторської майстерності, техніки мови, художнього слова, розучування вокальних партій тощо.
 4. Навчає грі на музичних інструментах, проводить оркестрові заняття з розучування партій.
 5. Проводить заняття з вивчення історії образотворчого, декоративного та ужиткового мистецтва, техніки і технології живопису, художньо-оформлювального мистецтва тощо.
 6. Проводить учбові заняття, виступи з концертами та виставами, виставки.
 7. Бере участь у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих свят тощо.
 8. Здійснює облік репетицій, виступів, проведеної навчально-виховної роботи.

III. Права

Керівник має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Керівник несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.