Кадрові документи Посадові інструкції Культура, музика, шоу-бізнес

Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 41,8 Кб)

I. Загальні положення

 1. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу виконує вказівки ___.
 3. Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу заміняє ___.
 4. Акомпаніатора, концертмейстера клубного закладу заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - історію та теорію музики;
  - методику роботи з аматорськими колективами й окремими виконавцями;
  - принципи формування репертуару;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Акомпаніатор 1-ї категорії — повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста за професією акомпаніатора 2-ї категорії — не менше 2 років, бакалавра — не менше 3 років.
  Акомпаніатор 2-ї категорії — повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста — без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста — стаж роботи за професією акомпаніатора — не менше 2 років.
  Акомпаніатор - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує музичний супровід виступів та репетицій художніх колективів, ансамблів та солістів, культорганізаторів відповідно до їх творчих планів.
 2. Бере участь у проведенні дозвіллєвих заходів, концертів, вистав, свят, вечорів відпочинку тощо.
 3. Бере участь у проведенні навчально-виховної роботи у колективі народної творчості.

III. Права

Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.