Кадрові документи Посадові інструкції Культура, музика, шоу-бізнес

Організатор екскурсій

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 55 Кб)

I. Загальні положення

 1. Організатор екскурсій безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Організатор екскурсій виконує вказівки ___.
 3. Організатор екскурсій заміняє ___.
 4. Організатора екскурсій заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - порядок укладання угод на проведення екскурсій;
  - тарифи на послуги, що надаються організаціям, які обслуговують екскурсантів;
  - програми екскурсій;
  - форми та правила складання документів на проведення екскурсій;
  - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
  - правила внутрішнього трудового розпорядку.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Організатор екскурсій 1-ї категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму, підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста — без вимог до стажу роботи, бакалавра — підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією організатора екскурсій 2-ї категорії — не менше 2 років.
  Організатор екскурсій 2-ї категорії базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією організатора екскурсій не менше 2 років.
  Організатор екскурсій: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Організує проведення екскурсії.
 2. Заключає угоди з організаціями та закладами на проведення екскурсій.
 3. Виписує рахунки та контролює перерахування коштів відповідно до угод.
 4. Залучає громадян, бажаючих прийняти участь в екскурсіях, продає їм квитки, збирає в групу та направляє на екскурсію.
 5. Забезпечує своєчасне проведення екскурсій за передбаченого програмою.
 6. В установлені терміни здає гроші та звіти.
 7. Веде облік заявок та угод на проведення екскурсій, складає звітність щодо проведених екскурсій.

III. Права

Організатор екскурсій має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Організатор екскурсій несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.