Кадрові документи Посадові інструкції Краса, фітнес, спорт

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 45 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту виконує вказівки ___.
 3. Інструктор-методист з фізичної культури та спорту заміняє ___.
 4. Інструктора-методиста з фізичної культури та спорту заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - постанови, розпорядження керівних організацій;
  - методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань фізкультурно-оздоровчої роботи, форми і методи її організації;
  - основи педагогіки і психології;
  - основи трудового законодавства;
  - норми та правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Інструктор-методист з фізичної культури та спорту I категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста з фізичної культури та спорту II категорії — не менше 3 років.
  Інструктор-методист з фізичної культури та спорту II категорії: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інструктора-методиста з фізичної культури та спорту — не менше 3 років.
  Інструктор-методист з фізичної культури та спорту: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

II. Завдання та обов'язки

 1. Забезпечує на підприємстві (в організації) проведення масової фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи.
 2. Розробляє і вживає заходів з пропаганди здорового способу життя.
 3. Сприяє і проводить на підприємстві (в організації) фізкультурно-оздоровчі заходи, які передбачено Комплексною програмою “Фізичне виховання — здоров’я нації”, планами соціально-економічного розвитку трудових колективів та колективними договорами.
 4. Організовує і проводить огляди, конкурси та інші заходи на кращу постановку фізкультурно-оздоровчої і профілактичної роботи з урахуванням умов праці.
 5. Рекомендує комплексні вправи, які сприяють поновленню працездатності.
 6. Проводить навчально-тренувальну роботу у фізкультурно-оздоровчих групах і спортивних секціях.
 7. Організовує проведення консультацій для тих, хто займається фізичною культурою.

III. Права

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.