Кадрові документи Посадові інструкції Краса, фітнес, спорт

Інструктор-методист з виробничої гімнастики

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 42 Кб)

I. Загальні положення

 1. Інструктор-методист з виробничої гімнастики безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Інструктор-методист з виробничої гімнастики виконує вказівки ___.
 3. Інструктор-методист з виробничої гімнастики заміняє ___.
 4. Інструктора-методиста з виробничої гімнастики заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - державні та галузеві постанови, накази, інструкції та інші матеріали з питань фізкультурно-оздоровчої роботи;
  - основи організації і методику проведення виробничої гімнастики та фізкультурно-оздоровчої роботи;
  - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії;
  - основи організації праці.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  - Повна або базова вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного напряму підготовки чи професійна освіта.
  - Без вимог до стажу роботи.


II. Завдання та обов'язки

 1. Організовує на підприємствах (установах, організаціях) регулярне проведення виробничої гімнастики і проводить масову фізкультурно-оздоровчу роботу.
 2. Розробляє (підбирає) комплекси вправ з виробничої гімнастики.
 3. Забезпечує підготовку громадських інструкторів на курсах і семінарах, здійснює методичне керівництво та надає їм практичну допомогу в проведенні виробничої гімнастики.
 4. Організовує роботу з пропаганди виробничої гімнастики.
 5. Надає допомогу медичному персоналу з організації контролю за впливом виробничої гімнастики на стан здоров’я працюючих.
 6. Організовує огляди-конкурси на кращу постановку виробничої гімнастики.
 7. Бере участь у розробленні пропозицій з покращення санітарно-гігієнічного стану підприємств (установ, організацій).


III. Права

Інструктор-методист з виробничої гімнастики має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.


IV. Відповідальність

Інструктор-методист з виробничої гімнастики несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.