Кадрові документи Посадові інструкції Секретаріат, діловодство, АХО

Диспетчер

Посадова інструкція

Завантажити (MS Word, 47,7 Кб)

I. Загальні положення

 1. Диспетчер безпосередньо підпорядковується ___.
 2. Диспетчер виконує вказівки ___.
 3. Диспетчер заміняє ___.
 4. Диспетчера заміняє ___.
 5. Повинен знати:
  - нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом;
  - організацію виробничого планування і диспетчеризацію на підприємстві;
  - виробничі потужності підприємства і його підрозділів;
  - спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв’язки між ними;
  - номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт (послуг);
  - організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
  - основи технології виробництва продукції підприємства;
  - технічні вимоги до продукції підприємства, організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції;
  - організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва;
  - основи економіки, організацію виробництва та управління;
  - основи законодавства про працю.
 6. Кваліфікаційні вимоги:
  Старший диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера — не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві — не менше 1 року).
  Диспетчер: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та стаж роботи на даному підприємстві — не менше 1 року.

II. Завдання та обов'язки

 1. Здійснює з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв’язку оперативне регулювання процесу виробництва та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів відповідно до виробничих програм, календарних планів і змінно-добових завдань.
 2. Контролює забезпечення підрозділів підприємства необхідними матеріалами, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами.
 3. Здійснює оперативний контроль за процесом виробництва, що забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, ритмічний і безперебійний рух незавершеного виробництва, здавання готової продукції, виконання робіт (послуг), складських і вантажно-розвантажувальних операцій за встановленими графіками.
 4. Забезпечує додержання встановлених заділів на дільницях і в цехах, розмірів партій запусків і строків їх подавання.
 5. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу виробництва, залучаючи в разі потреби відповідні служби підприємства.
 6. Виявляє резерви виробництва для встановлення найбільш раціональних режимів роботи технологічного устаткування, більш повного і рівномірного завантаження устаткування і виробничих площ, скорочення тривалості циклу виготовлення продукції.
 7. Здійснює впровадження і забезпечує раціональне використовування технічних засобів оперативного управління виробництвом.
 8. Веде диспетчерський журнал, складає звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес виробництва.
 9. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів.
 10. Керує роботою операторів диспетчерської служби.

III. Права

Диспетчер має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов'язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращання роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

IV. Відповідальність

Диспетчер несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.


Розділ «Кадрові документи» створений з використанням матеріалів з сайту Jobs.ua та інших ресурсів.