Основні завдання ВФП сформульовані в статуті, прийнятому в 1945 році:

  • організація та об'єднання профспілок усього світу незалежно від раси, національності, релігії чи політичних переконань;
  • сприяння робочим малорозвинених в соціальному і економічному відношенні країн в організації профспілок;
  • боротьба за остаточне знищення усіх фашистських форм правління, а також будь-якого прояву фашизму;
  • боротьба проти війни і причин, що породжують її; захист інтересів трудящих усього світу у всіх міжнародних органах;
  • організація спільної боротьби профспілок усіх країн проти всяких посягань на економічні та соціальні права трудящих та економічні свободи;
  • боротьба за забезпечення трудящих роботою, за неухильне підвищення зарплати, скорочення робочого дня і поліпшення умов праці та життя працівників;
  • боротьба за повне соціальне забезпечення працюючих при безробіттю, хворобi, нещасних випадках та старості;
  • організація освітньої роботи серед членів профспілок з питань міжнародного єдності трудящих.