Враховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина та на підтримку ініціативи громадськості, глава держави постановив відзначати День судового експерта щорічно 4 липні.

Судова експертиза — процесуальна дія, що складається з проведення досліджень і дачі висновку експертом з питань, вирішення яких вимагає спеціальних знань в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, і які поставлені перед експертом судом, суддею, органом дізнання, особою, яка провадить дізнання, слідчим (або прокурором), з метою встановлення обставин, що підлягають доведенню у конкретній справі.