Вакансія від 01.09.2017

Начальник відділу внутрішнього аудиту в банк

Компанія:
Банк Фамильный, ПАО   
Контактна особа:
Андреева Ксения Васильевна
Телефон:
8 (044) 257 20 14
Місто:
Київ
Вид зайнятості:
повна зайнятість
Вимоги:
Досвід роботи від 5 років, вища освіта

Опис вакансії

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта (магістр) в галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
 • досвід роботи в банківській системі внутрішнім аудитором не менше ніж три роки (бажано на керівній посаді);
 • знання нормативних документів Національного банку України, які регламентують порядок виконання банківських операцій, та з внутрішнього аудиту;
 • бездоганна ділова репутація;
 • готовність пройти тестування та співбесіду у Національному банку України;
 • знання САБ «Scrooge» (бажано).

Функціональні обов’язки:

 • складання планів підрозділу внутрішнього аудиту та забезпечення їх виконання;
 • забезпечення безперервної роботи підрозділу внутрішнього аудиту відповідно до положення про внутрішній аудит банку, стандартів внутрішнього аудиту та принципів діяльності, визначених у нормативних документах Національного банку України;
 • складання звіту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) та подання його на затвердження аудиторському комітету банку;
 • забезпечення подання керівникам структурних підрозділів [учасників процесів, які підлягали аудиторській перевірці (аудиту)], правлінню та аудиторському комітету звітів за результатами проведення аудиторських перевірок (аудиту) для прийняття ними відповідних організаційних заходів;
 • подання аудиторському комітету не рідше ніж один раз на півроку інформації (звіт) про стан реалізації, у тому числі невжиття, правлінням та керівниками підрозділів банку рекомендацій (пропозицій) із усунення порушень і недоліків у діяльності банку, виявлених за результатами аудиту;
 • розроблення та підтримування програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту банку з урахуванням вимог стандартів внутрішнього аудиту, забезпечення періодичного звітування раді та правлінню банку про її виконання;
 • забезпечення безперервної професійної підготовки та навчання внутрішніх аудиторів;
 • розроблення та підтримування систему моніторингу виконання керівниками банку рекомендацій (пропозицій), наданих за результатами аудиторських перевірок (аудиту); уникнення конфлікту інтересів;
 • складання і подання до Національного банку звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інших документів за результатами внутрішнього аудиту банку;
 • забезпечення здійснення періодичних перевірок дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму);
 • забезпечення в межах своїх повноважень на постійній основі співпраці із зовнішніми аудиторами, органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку, у тому числі з Національним банком.

Шановні кандидати!

У резюме вказуйте бажаний рівень заробітної плати.

Надіслати резюме

Схожі вакансії

Усі схожі вакансії


Сподобалася вакансія?

Щодня ми можемо надсилати вам схожі вакансії на ел. пошту