Кодекс законів про працю України (КЗпП)

Глава XVIII
НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Стаття 259. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю

Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють уповноважені органи, які не залежать у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки дотримання податкового законодавства здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів про працю здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.

Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні спілки та їх об’єднання.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X;
законами України від 15.12.92 р. N 2857-XII,
від 15.12.93 р. N 3694-XII,
від 05.04.2001 р. N 2343-III,
від 20.05.2010 р. N 2275-VI,
від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці

Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці здійснюють:

  1. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;
  2. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки;
  3. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної безпеки;
  4. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної безпеки;
  5. центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
(Із змінами, внесеними згідно з указами Президії
Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X,
від 30.12.81 р. N 2957-X;
у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII,
від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 261. Виключена

(згідно із Законом України від 15.12.93 р. N 3694-XII)

Стаття 262. Виключена

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X;
виключена згідно із Законом
України від 15.12.93 р. N 3694-XII)

Стаття 263. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці

Місцеві державні адміністрації і ради у межах відповідної території:

  1. забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;
  2. формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;
  3. здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці.
(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 29.07.81 р. N 2240-X;
у редакції Закону України від 15.12.93 р. N 3694-XII,
від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 264. Виключена

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 24.01.83 р. N 4617-X;
виключена згідно із Законом
України від 15.12.93 р. N 3694-XII)

Стаття 265. Відповідальність за порушення законодавства про працю

Особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

(У редакції Закону України
від 15.12.93 р. N 3694-XII)

Завантажити

Зміст