Резюме від 2 червня 2017

Слободян Сергій Олександрович

Провідний фахівець з молекулярно-генетичних технологій, 20 000 грн

Повна зайнятість.

Дата народження:
27 жовтня 1983 (34 роки)
Місто:
Київ

Контактна інформація

Шукач вказав телефон та ел. пошту.

Щоб відкрити контакти, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.


Досвід роботи

Головний спеціаліст з питань молекулярно-генетичних технологій

з 10.2015 по нині (2 роки 7 месяца)
Організація по продажу обладнання та діагностичних тест-систем, Киев (Продаж, консультація, методичний супровід по діагностичних системах та обладнанню для ПЛР в режимі реального часу)

Завідуючий лабораторією біотехнології

з 07.2015 по 09.2015 (2 месяца)
Інститут картоплярства НААН, Немішаєве (Діагностика вірусів картоплі, молекулярно-генетичні дослідження. Діагностика ГМО)

Завідуючий сектором ДНК-технологій

з 05.2010 по 06.2015 (5 років 1 месяц)
Інститут картоплярства НААН, Немішаєве (Діагностика вірусів картоплі, молекулярно-генетичні дослідження, Діагностика ГМО)

Основні обов'язки:
- комплектація лабораторії обладнанням та реактивами для проведення молекулярно-генетичних досліджень;
- оформлення та узгодження умов договорів для купівлі реактивів та обладнання;
- оформлення документів для проходження атестації новоствореної лабораторії та переатестації;
- оформлення документів для повірки засобів вимірювальної техніки та атестації обладнання лабораторії;
- формування рахунку-фактури для проведення діагностики ГМО (картопля, кукурудза, соя, соняшник, ріпак) та вірусної інфекції;
- оформлення договорів та актів виконаних робіт по діагностиці;
- складання протоколів випробувань;
- співпраця з існуючими клієнтами та пошук нових для проведення діагностики.
Основні досягнення.
Робота полягала у застосуванні методу полімеразної ланцюгової реакції для діагностики рослин картоплі на наявність вірусної інфекції, вивченні молекулярно-генетичного поліморфізму з метою оцінки оздоровлених ліній методом хіміотерапії на предмет сортотиповості, детекція генетично-модифікованих рослин.
Для системи насінництва картоплі розроблено: тест-систему на основі двостадійної мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР) для діагностики віроїду веретеноподібності бульб та Х-, Y-, S-, L-, М- вірусів; оптимізовані молекулярно-генетичні методи (RAPD- та ISSR-ПЛР) визначення мінливості ліній картоплі після оздоровлення сортів біотехнологічними методами. Модифіковано методики виділення тотальної ДНК і РНК для культури картоплі з метою проведення діагностики вірусів картоплі і контролю сортотиповості оздоровлених ліній на різних етапах насіннєвого процесу.


Додаткова освіта

  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві УААН. Спеціальність 03.00.26 - молекулярна генетика. (Одеса, Україна, 22 - 27 жовтня 2007 року)
  • Південний біотехнологічний центр в рослинництві УААН. Спеціальність 03.00.22 - молекулярна генетика. (Одеса, Україна, 27-31 жовтня 2008 року.)
  • Діагностичний курс NAK "Діагностика патогенів картоплі з використанням класичних і молекулярних методів" (Київ, Україна, 17-21 травня 2010 року.)
  • Навчальний тренінг з діагностки та ідентифікації патотипів раку картоплі. Проект: G2G11/UA/8/4 (Wageningen, Нідерланди, 10 -16 березня 2013 року.)

Додаткова інформація

Слободян Сергій Олександрович, 1983 року народження, кандидат сільськогосподарських наук. Дисертаційна робота захищена у Спеціалізованій вченій раді Д 27.361.01 при ННЦ «Інститут землеробства НААН»

2015 р. Переведений на посаду завідувача лабораторією біотехнології Інституту картоплярства НААН.

2010 р. Прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника сектору ДНК-технологій відділу біотехнології і біохімії. В цьому ж році був переведений на посаду завідувача сектором ДНК-технологій Інституту картоплярства НААН.

2007-2009 роки – аспірант лабораторії біотехнології і біохімії Інституту картоплярства.

В Інституті картоплярства працював з 2006 року - лаборант лабораторії біотехнології і біохімії.

В 2006 р. закінчив Національний аграрний університет, агрономічний факультет. Отримано диплом про повну вищу освіту (диплом спеціаліста). Спеціальність - агрономія.

В 2005 р. закінчив Національний аграрний університет, агрономічний факультет. Отримано диплом про неповну вищу освіту (диплом бакалавра). Спеціальність – агрономія.

В 2003 р. закінчив Іллінецький державний аграрний технікум, агрономічний факультет. Отримано диплом молодшого спеціаліста. Присвоєна кваліфікація – агронома.

Основні положення роботи обговорювались та доповідались на засіданнях вченої ради Інституту картоплярства НААН (2006-2010 рр.), на координаційно методичних засіданнях: Південного біотехнологічного центру в рослинництві НААН (2010-2011 рр.); Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (2012 р.); Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (2012 р.); на наукових конференціях різного рівня, зокрема: на V Міжнародній конференції “Геном рослин” (м. Одеса, 13-16 жовтня, 2008 р.); Науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів “Розробка та впровадження енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур” (м. Чабани, 25-27 листопада, 2009 р.); Науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів “Розвиток систем сталого землеробства” (м. Чабани, 6-8 грудня, 2010 р.); на VII науковій конференції молодих вчених “Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві” (м. Чернігів, 21-24 вересня, 2010 р.); VI Міжнародній конференції “Сучасна біотехнологія сільськогосподарських рослин та біобезпека (Геном рослин VI)” (м. Одеса, 7-10 вересня, 2010 р.); Науковій конференції “Сортові ресурси та сучасний стан картоплярства в Україні” (смт. Немішаєве, липень, 2010 р.); XII Молодежной научной конференции “Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии” (г. Москва, 11 апреля, 2012 г.).

По дисертаційній роботі опубліковано 17 наукових праць: з них 9 – у фахових виданнях України, 1 - у фаховому виданні Республіки Білорусь, 5 – у матеріалах наукових конференцій, 2 праці без співавторів.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Вільно володію персональним комп’ютером як користувач.
Мова – українська, російська, англійська (середнього рівня).

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЯКОСТІ
Добросовісний працелюбний співробітник, маю високу виконавчу дисципліну. Самодисциплінований, систематично працюю над підвищенням свого професійного рівня. Комунікабельний, авторитетний, користуюсь повагою в інституті та лабораторії.


Зберегти у відгуки Уже у відгуках

Схожі резюме

Усі схожі резюме