Запорізький експертно-технічний центр Держпраці, ДП

Government organizations

50-250 employees

Read more

Охорона здоров’я та промислова безпека через підтвердження відповідності!

ДП «Запорізький ЕТЦ», будучи уповноваженою організацію, призначеною Держгірпромнаглядом України, здійснює підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці за такими напрямками:

 • 1. Експертиза в галузі охорони праці та промислової безпеки на відповідність НД:
     • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки;
     • щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
     • щодо відповідності заявлених машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
     • відповідності робочого проекту або робочої документації на реконструкцію, технічне переоснащення виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур.
 • 2. Технічний огляд, випробування, вимірювання, неруйнівний та руйнівний контроль, експертне обстеження (технічне діагностування) і паспортизація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, будинків, споруд та інженерних комунікацій.
 • 3. Ідентифікація, розроблення та експертиза декларацій безпеки і планів локалізації аварійних ситуацій для об'єктів підвищеної небезпеки та їх паспортизація.
 • 4. Аудит і побудова систем управління охороною праці, систем управління промисловою безпекою та охороною здоров’я відповідно до вимог ДСТУ-П OHSAS 18001:2010.
 • 5. Експертиза та складання проектів розробки родовищ корисних копалин, гірничих відводів, технічної рекультивації порушених гірничими роботами земель, консервації або ліквідації гірничодобувних підприємств або їхніх ділянок, планів гірничих робіт.
 • 6. Лабораторні дослідження умов праці, атестація робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством.
 • 7. Оцінка ефективності аспіраційних систем (АС), систем вентиляції та кондиціювання, газоочисних установок (ГОУ), паспортизація АС, систем вентиляції та кондиціювання, ГОУ, діагностування та очистка систем вентиляції житлового сектору.
 • 8. Державний технічний огляд великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів.
 • 9. Навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці, спеціальне навчання працівників з питань виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечної експлуатації устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, курсова професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за професіями.

There are currently no posted jobs.