Resume from November 28, 2023

Personal information hidden

This job seeker decided to hide his personal information and contact info, but you can send a message to him or suggest a job to him.

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/2533597

Головний бухгалтер, 30 000 UAH

Employment:
Full-time, part-time.
City of residence:
Sumy
Ready to work:
Remote, Sumy

Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.


Additional information

Оксана Петрівна

моб.тел. [open contact info](look above in the "contact info" section)

Стаж 23 років
Графік роботи нормований
Стать жіноча
Вік 45 років
Категорія заступник директора з фінансів, головний бухгалтер
Регіон Україна
Мета реалізація набутого досвіду та потенціалу
Освіта: вища економічна
1996 Сумський будівельний коледж,
бухгалтерське відділення , спеціальність «бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності»
2001Сумський державний аграрний університет,
економічний факультет, спеціальність «облік і аудит», спеціалізація «фінанси та кредит»
2021 Комунальний заклад Сумський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти . Освітня програма : Практична психологія. Професійна кваліфікація Магістр з психології, практичний психолог.


Місце роботи:

12.2014 - по теперішний час ТОВ "Времена года" головний бухгалтер м. Суми

03.2012-11.2013ТОВ КП «Інтертелеком», м. Суми
головний бухгалтер

04.2010-06.2011АТ «Комета» з іноземними інвестиціями м. Кривий Ріг
в.о. головного бухгалтера;

01.2009-11.2009ТОВ «Прогрес Інвест» м. Суми
заступник директора з фінансів та в.о. головного бухгалтера;

11.2007-12.2008ТОВ «Епл менеджмент» (37 афілійованих підприємств), м. Суми
заступник генерального директора з фінансів та в. о. головного бухгалтера;

01.2007-11.2007ВАТ «ЛСК-11», м. Лебедин
заступник голови правління та головний бухгалтер
(ПВБП «Інтербудсервіс»; ТОВ «Юго-Восток»; «Українське товариство охорони пам’яток історії та культури» - складання податкової та фінансової звітності);

06.2006-12.2006ТОВ фірма «Трейдер» м. Суми
головний бухгалтер;

10.2005-05.2006ТОВ «Агроконтракт» (холдинг, 28 афілійованих структур), м. Суми
головний бухгалтер ( сумісництво ТОВ фірма «Трейдер» головний бухгалтер);

07.2001-10.2005ТОВ «Агроконтракт» м. Суми
бухгалтер (сумісництво ДП ТОВ «Агроконтракт» м. Конотоп головний бухгалтер);

Загальні відомості:
Особисті дані
володіння ПК: Office Outlook, Word, Excel , 1С Бухгалтерія 7.7;8,2 , 8.3, 2.0. BASS Система «Кліент-банк», ФРЕДО , «М.Е.док» (формування та здача електронної звітності), ЛІГА

Досвід роботи
управління фінансовими потоками;
•бюджетування, прогнозування , управління структурою витрат;
•податкове планування й оптимізація;
•формування цінової політики ;
•автоматизація підприємства;
•ведення податкового, фінансового та корпоративного обліку;
•відкриття поточного рахунку;
•виписка та формування рахунків, накладних, актів – виконаних робіт та отриманих послуг , податкових накладних , реєстру виданих та отриманих накладних, банківських виписок, авансових звітів;
•ведення касової дисципліни – прибуткових та видаткових касових ордерів , касової книги;
•ведення зарплатного проекту – нарахування та виплата заробітної плати, всіх зарплатних утримань та нарахування , розрахунок відпусток та лікарняних;
•облік основних засобів – введення в експлуатацію , нарахування амортизації, продаж , ліквідація, модернізація та ремонт основних засобів;
•ведення складського обліку;
•облік цінних паперів (акції, векселя)
•нарахування орендної плати (оренда майна у Фонді державного майна України);
•закриття фінансових результатів;
•ведення управлінського обліку для визначення фінансового стану підприємства;
•підготовка та подання всіх форм звітності;
Ключові компетенції • стратегічне та фінансове планування;
•постановка систем бюджетування та обліку;
•управління грошовими потоками;
•автоматизація обліку та побудова корпоративних інформаційних систем;
Власні якості порядність; позитивне мислення; дисциплінованість; відповідальність; вимогливість; гнучкість; досягнення поставленої мети.

Примітка: всі підприємства належать до однієї корпорації.


Similar candidates

All similar candidates


Candidates at categories

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: