Resume from May 1, 2024 PRO

Богдан

Юрист, юрисконсульт, начальник юридичного відділу, заступник директора

Employment:
Full-time, part-time.
Age:
29 years
City of residence:
Odesa
Ready to work:
Kyiv, Odesa, Remote

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Начальник юридичного відділу

from 08.2023 to 01.2024 (5 months)
Служба місцевих автомобільних доріг, Одеса (Державні організації)

- ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві (листування з суб’єктами господарської діяльності, досудова підготовка, подання клопотань, позовних заяв, відзивів, апеляційних скарг, касаційних скарг, додаткових пояснень), участь у судових засіданнях;
- ведення договірної роботи, що полягає у підготовці та перевірці укладених з підприємствами договорів, як правило, на конкурсних засадах на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг, мостів та штучних споруд, що закріплені за дорожньою службою та інших господарчих договорів згідно з законодавством (договора підряду, капітального ремонту, експлуатаційного утримання, поставки, купівлі-продажу, надання послуг);
- оперативне управлiння роботою юридичного відділу, в тому числі, але не обмежуючись створення повного документального циклу роботи юридичного відділу (інструкції, положення, журнали, номенклатура справ);
- надання висновків про вiдповiднiсть нормам чинного законодавству проектів наказiв, положень, розпоряджень, договорiв та iнших документiв пiдприємства;
- супроводження процедур закупівель;
- співпраця, на законних підставах, з правоохоронними органами (досвід захисту підприємства під час тимчасового вилучення речей та документації)

Головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, земельних ресурсів,

from 02.2022 to 03.2023 (1 year 1 month)
Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОДА, Одесса (Освіта, наука)

- реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля, у тому числі підготовка висновків з оцінки впливу на довкілля;
- розгляд документації із землеустрою відповідно до законодавства;
- розгляд містобудівної документації відповідно до законодавства;
- розгляд матеріалів щодо погодження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- розгляд матеріалів щодо видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;
- розгляд матеріалів щодо затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- розгляд матеріалів щодо погодження видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
розгляд матеріалів щодо погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів у межах природно-заповідного фонду, складений власником лісів, постійним лісокористувачем, щодо погодження призначення вибіркових санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду.

Головний спеціаліст Першого відділу досліджень і розслідувань

from 06.2021 to 02.2022 (8 months)
Антимонопольний комітет України, Киев (Державні організації)

- проведення розслідування за заявами і справами та в інших випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;
- здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України;
- підготовка обов'язкових проектів для розгляду рекомендацій у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції для припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють: органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління і контролю суб'єктам господарювання, об'єднанням;
- участь у проведенні перевірки суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління і контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Фахівець з діловодства та кадрової роботи

from 09.2020 to 01.2021 (4 months)
Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради "Київський міський туристично-інформаційний центр", Киев (Туризм)

- проведення роботи з комплектування Підприємства кадрами необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації;
участь у роботі з підбору, добору, розміщенню кадрів;
- вивчення і аналіз посадової і професійно-кваліфікаційної структури персоналу Підприємства;
- ведення та підтримання в актуальному стані установленої документації по обліку кадрів, зв'язаної з прийомом, переведенням, трудовою діяльністю і звільненням працівників;
- вивчення та аналіз результатів атестації працівників і оцінки їхніх ділових якостей з метою визначення поточної і перспективної потреби в кадрах, підготовки пропозицій по заміщенню вакантних посад;
- участь у розробці перспективних і поточних планів по праці;
здійснення контролю за розміщенням молодих фахівців відповідно до отриманої в навчальному закладі спеціальності, проведенням їхніх стажувань;
- участь у роботі з адаптації знову прийнятих працівників до виробничої, господарської діяльності;
- організація та ведення роботи по своєчасному оформленню, прийманню, переведенню і звільненню працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями та наказами Підприємства, облік особового складу, а також підготовка матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород;
підготовка документів для встановлення пільг і компенсацій, оформлення пенсій працівникам і іншої установленої документації по кадрам;
- здійснення реєстрації та обліку документів;
організація документообігу, формування справ, їх зберігання та підготовку для передавання до архіву, оперативний пошук вхідних та вихідних документів;
- використання системи електронного документообігу, ведення та актуалізація електронних довідників Підприємства;

Провідний юрисконсульт відділу правового забезпечення

from 05.2020 to 07.2020 (2 months)
Комунальне підприємство "Київпастранс", Киев (Транспорт, логістика)

- забезпечення виконання функцій, покладених на відділ;
перевірка відповідності законодавству проектів наказів та інших нормативних документів, що подаються на підпис генерального директора підприємства та візує їх за наявності погодження цих проектів керівниками заінтересованих підрозділів;
- ведення претензійної та позовної роботи в підприємстві;
представлення у встановленому порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
- надання правової оцінки претензіям, що пред'явлені підприємству чи підприємством у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення правової роботи на підприємстві, вживання заходів до впровадження кращих форм і методів діяльності юридичної служби;
- розроблення заходів, направлених на забезпечення неухильного дотримання законності в діяльності підприємства, приймання заходів щодо попередження порушень чинного законодавства та скасування актів, прийнятих з порушенням чинного законодавства;
- готувати проекти висновків стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебітової заборгованості, надання правової оцінки фактам безгосподарності, псування майна;
- розгядати матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готується відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності ,інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
- виконання інших доручень керівництва.

Помічник адвоката

from 05.2019 to 05.2020 (1 year)
Адвокатське бюро "СД", Киев (Юриспруденція)

-підготовка адвокатських запитів, листів, позовних заяв, клопотань та інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, а також інших процесуальних документів, які використовуються адвокатом;
-проведення клієнтам адвокатського бюро консультацій з питань законодавства;
-збирання документів та інших матеріалів, необхідних адвокату для виконання прийнятих ним доручень;
-ознайомлення з матеріалами справ;
-виконання дорученнь правового характеру, ведення за дорученням та під контролем адвоката нескладні судові справи;
-розробка та аналіз договорів, ведення договірної роботи.

Юрист

from 12.2017 to 12.2018 (1 year)
ТОВ "ДАБШАС", Харьков (Нерухомість)

- вирішення комплексних та різнопланових виробничих завдань;
- розробка юридичних документів (запити, претензії, позови, скарги, відзиви, адвокатські запити);
- ознайомлення з матеріалами справ в судах, правоохоронних органах, органах виконавчої служби.
- ведення договірної роботи;
- захист інтересів підприємства у ділових переговорах з контрагентами;
- відповідальність за кореспонденцію;
- взаємодія з контролюючими та правоохоронними органами;

Education

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Військово-юридичний, правознавство, Харьков
Higher, from 2011 to 2017 (5 years 6 months)

Additional education and certificates

Hillel IT School, Project Manager in IT

2022

Knowledge and skills

MS Excel MS Office Користувач ПК MS PowerPoint MS Project Jira Trello Figma Confluence Notion ЛІГА:ЗАКОН Юридичні консультації Господарське право Знання кримінального права Знання цивільного законодавства Знання законодавства України Знання процесуального права Складання процесуальних документів Претензійно-позовна робота Впевненість Укладання договорів Представництво в судах

Language proficiencies

  • English — average
  • German — beginner
  • Ukrainian — fluent

Additional information

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Впевненний користувач ПК
Рівень володіння англійською мовою – B1
Переможець 5-го сезону школи лідерства «Мост»
Є водійські права категорія В, стаж водіння 10 років
Є закордонний паспорт
Маю сертифікат про вільне володіння українською мовою
Маю сертифікат про успішне проходження курсу Project
Manager in IT в Hillel IT School

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: