Resume from September 24, 2022 PRO

Ірина

Юрист зі знанням англійської мови

Занятость:
Full-time, part-time.
Age:
39 years
City of residence:
Chernivtsi
Ready to work:
Chernivtsi, Remote

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Work experience

Начальник юридичного відділу

from 12.2018 to now (3 years 9 months)
ТОВ "Стрільчук Транс", Чернівці (перевезення вантажів автомобільним транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг)

повне юридичне супроводження господарської діяльності підприємства, організація роботи відділу, робота з договорами, ведення претензійно-позовної діяльності, супроводження виконання рішень суду, робота та листування з контролюючими органами, органами державної влади, отримання ліцензій та дозволів, ведення охорони праці на підприємстві.

Начальник юридичного відділу

from 04.2014 to 01.2017 (2 years 9 months)
ОКП "Буковина-Фарм", Чернівці (роздрібна та гуртова торгівля фармацевтичними товарами та лікарськими засобами)

повне юридичне супроводження господарської діяльності підприємства, організація роботи відділу, робота з договорами, ведення претензійно-позовної діяльності, підготовка юридичних висновків та схем з правових питань, вирішення кадрових питань.

Старший юрисконсульт

from 10.2007 to 05.2013 (5 years 7 months)
ТОВ "Край-2", Київ (власник мережі супермаркетів та гіпермаркетів «Край» та «Країна» в м. Києві, Білій Церкві, Харкові, Донецьку, Миколаєві)

: повне правове супроводження господарської діяльності підприємства та його філіалів, робота та листування з контролюючими органами, органами державної влади, з банківськими установами (відкриття рахунків), реєстрація, перереєстрація та ліквідація підприємств та філій «під ключ» (в тому числі з нерезидентами), правовий аналіз наказів, інструкцій, положень та інших документів, які надійшли на підприємство, договорів (купівлі - продажу, поставки, надання послуг, підряду, оренди та інші), отримання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, торгових патентів, претензійно – позовна робота, робота в сфері захисту прав споживачів.

Юрисконсульт

from 10.2005 to 10.2007 (2 years)
ТОВ "Лан-Україна", Київ (гуртова торгівля продуктами харчування українського та зарубіжного походження)

складання договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, робота з договорами (написання протоколів розбіжностей), реєстрація договорів та ведення архіву договорів, реєстрація та ліквідація СПД – фізичних та юридичних осіб, внесення змін до установчих документів юридичних осіб, претензійно-позовна діяльність та представництво компанії в господарських судах.


Education

Українська академія зовнішньої торгівлі

Міжнародне право та правознавство, Київ
Higher, from 2000 to 2005 (5 years)

отримала диплом з відзнакою магістра міжнародного права


Additional education

  • Nikita Mahlych English and Psychological Quest, FROM B1+ TO C1 (C1+ to C2) IN 33 UNITS (2022, навчаюся на даний момент)
  • Центр іноземних мов Golden Staff, програма International Legal English (Великобританія, Longman) (2007, 100 академічних годин)
  • Nikita Mahlych English and Psychological Quest, FROM A2 TO B1+ IN 33 UNITS. (2022, 3 місяці. Сертифікат підтвердження рівня англійської мови В1+)

Language proficiencies

  • English — above average
  • German — average
  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent

Additional information

CV
Luchaninova Iryna
Ukraine, Chernivtsi, mob.: [open contact info](look above in the "contact info" section), e-mail: [open contact info](look above in the "contact info" section)
Personal data:
I was born on December 12, 1982 in Shostka, Sumy region, Ukraine. Married, I have a son born in 2010 and daughter born in 2017.
Desired position: English speaking lawyer.
Education:
2000-2005 - studied at the Ukrainian Academy of Foreign Trade in Kyiv at the Faculty of International Law and Jurisprudence, received a Master's degree in International Law with honor.
Experience:
December 2018 – present - Strilchuk Trans LLC Chernivtsi (provision of transport and forwarding services related to the transportation of goods by road), position - Head of Legal Department, main responsibilities: full legal support of economic activity enterprises, organization of the department, work with contracts, including drafting foreign economic contracts, litigation, support of court decisions, work and correspondence with regulatory authorities, public authorities, obtaining licenses and permits, labor protection at the enterprise.
April 2014 - January 2017 –Bukovyna-Pharm Regional utility company, Chernivtsi (retail and wholesale of pharmaceuticals and medicines), position - Head of Legal Department, main responsibilities: full legal support of economic activity of the enterprise, organization of work of the department, work with contracts, conducting claims activities, preparation of legal opinions and schemes on legal issues, resolving personnel issues.
October 2007 - May 2013 - Krai-2 LLC, Kyiv (owner of Krai and Kraina supermarket and hypermarket chains in Kyiv, Bila Tserkva, Kharkiv, Donetsk, Mykolaiv), position - senior legal adviser, main responsibilities: full legal support of economic activity of the enterprise and its branches, work and correspondence with regulatory authorities, public authorities ,with banking institutions (opening accounts), registration, re-registration and liquidation of enterprises and branches "turnkey" (including non-residents), legal analysis of orders, instructions, regulations and other documents received by the company, contracts of sale supplies, services, contracting, leasing, etc.), obtaining licenses for retail trade in alcoholic beverages and tobacco products, trade patents, claims - work, work in the field of consumer protection.
October 2005 - October 2007 - Lan-Ukraine LLC, Kyiv (wholesale of food products of Ukrainian and foreign origin), position - legal adviser, main responsibilities: drawing up supply, purchase and sale agreements, provision of services, work with contracts (writing protocols of disagreements), registration of contracts and keeping an archive of contracts, registration and liquidation of private entrepreneur and legal entities, amendments to the constituent documents of legal entities, claims and representation of the company in commercial courts.
Skills and abilities:
Confident user of PC, Internet, Liga:Zakon system, office equipment, Ukrainian and Russian - fluent, English – upper intermediate (B2), German - with a dictionary. I am currently undergoing training to enhance my English to level advanced (C1).
Personal qualities:
Determined, hard-working, self-started, attentive, enthusiastic, diligent, professional, trust worthy.


Similar candidates

All similar candidates


Candidates at categories

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: