Resume from December 10, 2019 PRO

Півторак Тарас Олегович

Юрист, адвокат, 20 000 UAH

Full-time.

Age:
28 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number, email and address.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Адвокат

from 05.2018 to now (1 year 8 months)
Індивідуальна адвокатська діяльність, Киев (Надання повного спектру юридичних послуг фізичним та юридичним особам)

1) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у всіх судах всіх інстанцій у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення;
2) підготовка позовних заяв, апеляційних скарг, касаційних скарг, відзивів на позовні заяви та апеляційні скарги, заяв про перегляд заочних рішень, інших процесуальних документів, адвокатських запитів, письмових консультацій, стратегій захисту тощо;
3) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної виконавчої служби, перед приватними виконавцями (в т.ч. подання заяв про відкриття виконавчого провадження, зняття арештів з рухомого та нерухомого майна, подання скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців та ін.);
4) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях;
5) повний юридичний супровід дільності підприємств (складання корпоративних документів, господарських договорів, трудових договорів, внутрішніх документів підприємства, перевірка надійності контрагентів тощо);
6) захист прав у сфері інтелектуальної власності (підготовка заяви про реєстрацію ТМ, супроводження реєстрації ТМ);
7) надання клієнтам правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань.

Досвід успішного вирішення спорів у таких категоріях справ:
- оскарження податкових повідомлень-рішень, рішень про блокування податкових накладних;
- стягнення дебіторської заборгованості, стягнення безпідставно набутих коштів;
- визнання договорів недійсними, припиненими;
- сімейні спори (розірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ спільної сумісної власності подружжя);
- спори щодо стягнення страхового відшкодування;
- справи про адміністративні правопорушення (відшкодування шкоди, завданої ДТП, справи, пов'язані з корупцією).

Помічник адвоката, арбітражного керуючого

from 04.2017 to 04.2018 (1 year)
Адвокат, Арбітражний керуючий, Киев (Надання повного спектру юридичних послуг фізичним та юридичним особам)

1) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб у всіх судах всіх інстанцій у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення;
2) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної виконавчої служби, в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях;
3) повний юридичний супровід діяльності підприємств:
- складання корпоративних документів (договорів купівлі-продажу (дарування) частки у статутному капіталі юридичних осіб, актів приймання-передачі частки, заяв про державну реєстрацію створення юридичних осіб, заяв про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, протоколів (рішень) учасників юридичних осіб, статутів тощо);
- складання господарських договорів (оренди, зберігання, купівлі-продажу, позички, транспортного експедирування тощо);
- складання трудових договорів;
- складання внутрішніх документів підприємства (положення про комерційну таємницю, накази та розпорядження, інструкції тощо);
4) надання клієнтам правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань;
5) проведення процедури банкрутства:
- складання повідомлень щодо розгляду заяв про визнання кредиторських вимог;
- підготовка запитів до державних органів та установ;
- складання повідомлень про збори кредиторів та комітету кредиторів;
- складання протоколів комітету кредиторів;
- складання звітів арбітражного керуючого за результатами проведення процедур банкрутства, тощо.

Юрист

from 08.2016 to 03.2017 (7 months)
Юридична компанія "Хорс і партнери", Київ (Надання повного спектру юридичних послуг фізичним та юридичним особам)

1) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях;
2) підготовка претензійно-позовних та інших процесуальних документів і направлення їх до суду та іншим учасникам процесу;
3) представництво інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної виконавчої служби (в т.ч. подання заяв про відкриття виконавчого провадження, зняття арештів з рухомого та нерухомого майна, подання скарг на дії (бездіяльність) державних виконавців та ін.);
4) аналіз діючого законодавства і підготовка аналітичних матеріалів для керівництва;
5) розроблення внутрішніх документів для юридичних осіб (посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, колективний договір, положення про матеріальну відповідальність, положення про комерційну таємницю, інструкції з охорони праці, накази та ін.);
6) надання клієнтам правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань.

Державний службовець - Головний спеціаліст юридичної служби Озброєння Збройних Сил України

from 12.2015 to 07.2016 (7 months)
Озброєння Збройних Сил України, Київ (орган військового управління, який призначений для організації технічного забезпечення військ (сил) Збройних Сил України)

1) представництво інтересів Міністерства оборони України в судах загальної юрисдикції (супроводження розгляду судових справ у господарських судах України щодо стягнення з підприємств-виконавців оборонного замовлення заборгованості та штрафних санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по договорах про закупівлю послуг з ремонту озброєння та військової техніки);
2) забезпечення підготовки позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань, відзивів, письмових пояснень та інших процесуальних документів, безпосередня участь у судових засіданнях та ін.;
3) супроводження претензійної роботи, підготовка та погодження претензій до підприємств-виконавців оборонного замовлення за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань;
4) представництво інтересів Міністерства оборони України в органах державної виконавчої служби (супроводження примусового виконання рішень судів, прийнятих на користь Міністерства оборони України, підготовка та подача заяв про відкриття виконавчого провадження та ін.);
5) договірна робота (розробка проектів договорів та додаткових угод до договорів, перевірка та погодження договорів на закупівлю товарів (робіт, послуг) за державні кошти, правовий аналіз договорів);
6) підготовка відповідей на запити контролюючих та правоохоронних органів;
7) надання правових висновків та консультацій з широкого кола правових питань.

Державний службовець - Спеціаліст 1 категорії юридичної служби Управління організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України

from 05.2015 to 12.2015 (7 months)
Управління організації та супроводження ремонту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, Київ (Організація та супроводження ремонту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України; Укладення договорів з ремонту озброєння та військової техніки з підприємствами-виконавцями оборонного замовлення)

1)представництво інтересів Міністерства оборони України в судах загальної юрисдикції (супроводження розгляду судових справ у господарських судах України щодо стягнення з підприємств-виконавців оборонного замовлення заборгованості та штрафних санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по договорах про закупівлю послуг з ремонту озброєння та військової техніки);
2) забезпечення підготовки позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, заяв, клопотань, відзивів, письмових пояснень та інших процесуальних документів, безпосередня участь у судових засіданнях та ін.;
3) підготовка процесуальних документів для територіальних юридичних відділів Міністерства оборони України, що здійснюють представництво інтересів МОУ в регіонах України;
4) перевірка та погодження документації конкурсних торгів на відповідність чинному законодавству України;
5) договірна робота (розробка проектів договорів та додаткових угод до договорів, перевірка та погодження договорів на закупівлю товарів (робіт, послуг) за державні кошти, правовий аналіз договорів);
6) підготовка відповідей на запити контролюючих та правоохоронних органів;
7) надання правових висновків та консультацій з широкого кола правових питань.

Головний юрисконсульт юридичної служби Концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони України

from 07.2013 to 03.2015 (1 year 8 months)
Державне господарське об'єднання Концерн "Військторгсервіс" Міністерства оборони України, Київ (Діяльність спрямована на забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання, які здійснюють забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань товарами, роботами, послугами)

1) представництво інтересів підприємства в органах державної влади та органах місцевого самоврядування (Державній реєстраційній службі України, Державній службі статистики України, місцевих державних адміністраціях, районних управліннях юстиції, органах державної фіскальної служби, правоохоронних органах та ін.);
2) підготовка відповідей на запити контролюючих та правоохоронних органів;
3) підготовка документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, одержання виписок, витягів, довідок;
4) реєстрація та ліквідація відокремлених структурних підрозділів підприємства (підготовка наказів, положень, документів про включення філій до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
5) надання правової допомоги відокремленим підрозділам (філіям), підприємствам - учасникам, контрагентам;
6) підготовка документів для участі у державних закупівлях товарів, робіт, послуг (одержання довідок про відсутність (наявність) судимості, інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, витягів з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та ін.);
7) договірна робота;
8) ведення діловодства (посадові інструкції, положення, накази, протоколи, довіреності, документообіг).


Education

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Юридичний факультет, Київ
Higher, from 09.2008 to 06.2013 (4 years 9 months)

Бакалавр права. Диплом з відзнакою.
Магістр права. Диплом з відзнакою.


Professional and other skills

Computer skills
ПК на рівні користувача (пакет МS Office, MS Excel, E-mail);
навички роботи з Internet (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome);
досвід роботи з оргтехнікою (сканер, принтер, ксерокс).


Language proficiencies

  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent

Additional information

Адвокат
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Серія
ЗР № 21/1406 від 25.04.2018.

У 2012 році закінчив кафедру військової підготовки при Національному авіаційному університеті України. Військове звання - молодший лейтенант.

Досягнення:
переможець у 80-ій науковій студентській конференції ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана", "Соціально - економічний розвиток України на початку ХХІ століття", Секція "Правове регулювання економіки";
срібний призер олімпіади з правових дисциплін Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Професійні якості:
пунктуальність, уважність, відповідальність, ініціативність, комунікабельність, стресостійкість, безконфліктність, величезне бажання працювати і розвиватися, підвищувати свій професійний рівень.

Захоплення:
політика, історія, художня література, спорт, футбол.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: