Resume from July 13, 2019 PRO

Іванюк Максим

Головний інженер, ГІП, начальник відділу

Full-time, part-time, remote.

Age:
40 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Головний інженер

from 11.2017 to 11.2018 (1 year)
ТОВ «Архи-Лайф», Київ (Проектування обєктів жилого на промислового призначення)

•Керівництво та контроль роботи між відділами, розподіл робіт між виконавцями, складання графіків виконання робіт, та їх контроль.
•Розробка документації для участі в тендерних торгах в системі «Прозорро» ( перемога у двох тендерах»
•Професійна комунікація с Замовником.
•Розробка технічних завдань постачальникам обладнання та підрядним організаціям та кон-троль їх виконання.
•Виконання авторського нагляду за будівництвом.
•Проведення захисту проекту у Замовника та органах експертизи.
•Розгляд та затвердження проектно-сметної документації.
•Вирішення питань, які виникли в процесі проектування, будівництва, вводу в дію об'єкту.
•Організація процесу по корегуванню виявлених дефектів проектно-сметної та іншої техніч-ної документації.
Погодження обґрунтованих відступів від діючих норм, правил, інструкцій з органами держа-вного надзору та іншими організаціями, які їх затвердили.
• Забезпечення аналізу та узагальнення досвіду проектування, будівництва та експлуатації побудованих об'єктів та розробка на цій основі пропозицій по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень.

Головний інженер проекту

from 01.2017 to 11.2017 (10 months)
ТОВ «ВІК «Кратос», Київ (Проектування та будування об`єктів нафтогазової промисловсті)

•Проведення захисту проекту у Замовника та органах експертизи.
•Розгляд та затвердження проектно- сметної документації
•Вирішення питань, які виникли в процесі проектування, будівництва, вводу в дію об’єкту.
•Організація процесу по корегуванню виявлених дефектів проектно-сметної ті іншої техніч-ної документації.
•Підготування пропозицій керівництву проектної організації та замовнику про внесення у робочу документацію змін, пов’язаних з веденням нових нормативних документів врахуванням фактичного стану будівництва.
•Погодження обґрунтованих відступів від діючих норм, правил, інструкцій з органами дер-жавного надзору та іншими організаціями, які їх затвердили.
•Забезпечення аналізу та узагальнення досвіду проектування, будівництва та експлуатації побудованих об’єктів та розробка на цій основі пропозицій по підвищенню технічного та економічного рівня проектних рішень.

Головний технолог

from 07.2016 to 10.2016 (3 months)
ТОВ « КГНТ Україна», Київ (Проектування об`єктів нафтогазової промисловсті)

•Керівництво та контроль роботи технологічного відділу, розподіл робіт між виконавця-ми, складання графіків виконання робіт, та їх контроль.
•Розробка тендерної документації.
•Вирішення питань з Замовником.
•Розробка технічних завдань постачальникам обладнання та підрядним організаціям та контроль їх виконання.
•Розробка технологічних схем, опитувальних листів, регламенту та алгоритму роботи установок.
•Перевірка проектно-конструкторської документації.
•Виконання авторського нагляду за будівництвом.
•Участь у процедурі HAZOP.
Об’єкти:
Адаптація робочого проекту « Модернізація Шимкентськго нафтохімічного заводу» (Казахстан)
Робочій проект «Реконструкція гідроочищення дизельного палива.»(Шимкентський нафтохімічний завод, Казахстан)

Головний технолог

from 03.2015 to 06.2016 (1 year 3 months)
ТОВ «Engineering & Procurement Services», Алмати (Проектування об`єктів нафтогазової промисловсті)

•Керівництво та контроль роботи технологічного відділу, розподіл робіт між виконавця-ми, складання графіків виконання робіт, та їх контроль.
•Розробка тендерної документації.
•Професійна комунікація с Замовником.
•Розробка технічних завдань та контроль виконання робіт постачальниками обладнання та підрядними організаціям.
•Перевірка проектно-конструкторської документації.
•Участь у HAZOP.
Об’єкти:
•Розробка робочої документації компресорних станцій КС 1, 3, 5, 7 по проекту «Будівни-цтво газопроводу Казахстан - Китай» (третя черга) (Казахстан)
•Адаптація проекту « Модернізація Атирауського нафтохімічного заводу» (Казахстан)
•Адаптація проекту « Модернізація Шимкентськго нафтохімічного заводу» (Казахстан)
•Розробка документації для прийняття участі в тендері «Модернізація Павлодарьского нафтохімічного заводу» (Казахстан)
•Розробка документації для прийняття участі в тендері «Проектування та будівництво установки переробки газу». (Казахстан)
•Проектирование систем газоснабжения городов Байконур и Жанакорган.
•Проектирование системы автономного газоснабжения отеля The St. Regis Астана.

Головний технолог

from 06.2010 to 01.2015 (4 years 7 months)
ТОВ « КГНТ Україна», Київ (Проектування об`єктів нафтогазової промисловсті)

•Керівництво та контроль роботи відділу, розподіл робіт між виконавцями, складання графіків виконання робіт, та їх контроль.
•Розробка тендерної документації.
•Вирішення питань з Замовником.
•Розробка технічних завдань та контроль виконання робіт постачальниками обладнання та підрядними організаціями.
•Розробка технологічних схем, опитувальних листів, регламенту та алгоритму роботи установок.
•Перевірка проектно-конструкторської документації.
•Виконання авторського нагляду за будівництвом.
•Участь у процедурі HAZOP та державній експертизі ПКД.
Об’єкти:
•Розробка робочої документації КС-2 «Кереіт» та КС-7 «Шелік» по проекту « Будівництво газопроводу Казахстан-Китай» (Казахстан)
•Розробка техніко-економічного обґрунтування, стадії проект, захист в державній експертизі та розробка робочої документації проекту «Будівництва магістрального газопроводу Захід-Північ-Центр» (Казахстан)
•Розробка робочого проекту «Капітального ремонту систем виміру витрат газу ГРС для забезпечення вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5: 2009 (Україна)»
•Розробка робочого проекту «Розробка та будівництво РЕУ Саксаульск, ВП Саксаульск, РЕУ Аксуат, ВП Аксуат» ( Казахстан).

•Керівник монтажно-технологічної групи в технологічному відділі(2005-2010) •Провідний інженер в технологічному відділі (2004-2005) •Інженер 1 категорії в технологічному відділі (2003-2004)

from 02.2003 to 06.2010 (7 years 4 months)
ВАТ «ІВП» «ВНІПІТРАНСГАЗ», Київ (Проектування об`єктів нафтогазової промисловсті)

графіків виконання робіт, та їх контроль.
•Розробка технічних завдань постачальникам обладнання та підрядним організаціям та контроль їх виконання.
•Розробка технологічних схем, опитувальних листів та технічних вимог на технологічне обладнання.
•Розробка та перевірка креслень.
•Виконання авторського нагляду за будівництвом.
•Участь у процедурі HAZOP та державній експертизі ПКД.
Об’єкти:
•Підземні сховища газу, компресорні станції, установки комплексної підготовки газу, об-лаштування нафтогазових родовищ, автомобільні газонаповнювальні станції, газовим ірні станції. ГРС.

Інженер-конструктор

from 07.2002 to 01.2003 (6 months)
ТОВ « Гарантія», Київ (Проектування об`єктів нафтогазової промисловсті)

Розробка блочно-комплектного технологічного обладнання для газової промисловості.


Education

Національний технічний університет Україні « Київський національний політехнічній інститут»

Інженерно-хімічний факультет., Київ
Higher, from 09.1996 to 06.2002 (5 years 9 months)

«Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів»
Ступінь магістра, диплом з відзнакою.


Professional and other skills

Computer skills
MS Office, AutoCAD, CadWorks, GasCondOil, Hysys, СТАРТ, Гидросистема, GazCad, АВК-5 та ін-шими.


Language proficiencies

  • English — beginner
  • Russian — fluent
  • Ukrainian — fluent

Additional information

Ключові вміння

•Керівництво персоналом.
•Професійна комунікація с Замовником, підрядниками та експлуатуючими організаціями.
•Участь у тендерах.
•Проведення захисту проекту у Замовника та органах експертизи
•Виконання авторського нагляду за будівництвом.
•Розробка технологічних схем компресорних станцій, підземних сховищ газу, установок комплексної підготовки газу, родовищ природного газу, газорозподільних станцій та ін-ших об’єктів газової промисловості.
•Виконання розрахунків технологічних процесів та розрахунків на міцність трубопровід-них систем.
•Підбір обладнання, складання опитувальних листів та технічних вимог на технологічне обладнання.
•Знання нормативних документів України, Росії, Казахстану та міжнародних норм API, ASME.
•Проведення процедури HAZOP.


Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, пов’язаних з створенням об’єктів архітектури (ГІП). (категорія СС3)


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: