Resume from December 11, 2019

Голота Катерина Іванівна

Начальник відділу

Full-time.

Age:
38 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Начальник відділу супроводження операцій фізичних осіб Центру обліку та розрахунківНачальник відділу супроводження операцій фізичних осіб Центру обліку та розрахунків

from 09.2018 to now (1 year 4 months)
АТ «Банк Форвард», Київ (банк)

-Контроль обліку кредитних операцій фізичних осіб;
-контроль обліку операцій по поточних і депозитних рахунках фізичних осіб;
-контроль та проведення в АБС Б2 операцій з анулювання,прощення,сторнування у порядку і строках,визначених нормативними документами;
-контроль за відсутністю дисбалансу в АБС Б2 по угодах,що супроводжуються відділом;
-відкриття/закриття внутрішньобанківських рахунків для обліку операцій,що супроводжуються відділом;
-моніторинг транзитних рахунків для виплат страхового відшкодування від страхових компаній,контроль погашення заборгованості клієнтів після настання страхового випадку за рахунок перерахованих страхових відшкодувань;
-контроль відображення в АБС Б2 операцій з передачі/купівлі кредитної заборгованості фізичних осіб колекторським компаніям;
-звірка реєстрів платежів,направлених клієнтами на погашення заборгованості перед Банком,за договорами комісії з колекторськими компаніями;
-перерахування колекторським компаніям коштів,що надійшли від клієнтів на погашення заборгованості;
-супроводження в АБС Б2 операцій з прийняття платежів через термінальну мережу на користь фізичних осіб-клієнтів Банку на підставі агентських договорів;
-контроль за коректністю виконання в АБС Б2 регламентних процедур з обліку кредитних,депозитних операцій, операцій по поточних рахунках фізичних осіб;
-контроль відображення в АБС Б2 операцій з формування/розформування резервів;
-контроль та виконання операцій списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву,контроль відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку операцій з погашення раніше списаної за рахунок резервів безнадійної заборгованості;
-накладення/зняття арештів на рахунках клієнтів фізичних осіб в АБС Б2;
-відображення на позабалансових рахунках обліку;
-підготовка,погодження і відправка відповіді виконавчим органам;
-примусове списання коштів з рахунків клієнтів на підставі документів виконавчих органів;
-участь у розробці/тестуванні процедур при зміні нормативних вимог,впровадження нових продуктів,процесів з операцій,що супроводжується відділом;
-попередня перевірка і погодження документів,які виносяться на розгляд Правління Банку;
-звірка щомісячної статистичної звітності Ф.748 (в тому числі відповідність символу економічного змісту операцій(призначення платежу);
-постанова/зміна/вилучення даних в ДРОРМ.

Начальник сектору обліку операцій з клієнтами відділу супроводження операцій з платіжними картами Центру обліку та розрахунків.

from 03.2016 to 09.2018 (2 years 6 months)
ПАТ «Банк Форвард», Київ (банк)

-Супровід та контроль обліку активних і пасивних операцій з використанням спеціального платіжного пристрою;
-бухгалтерський супровід операцій по рахунках;
-здійснення та контроль проводок по анулюванню, прощенню, сторнуванню в порядку і строках визначених у нормативних документах;
-супровід та контроль за відсутністю дисбалансу по операціях супроводжується відділом;
-контроль внесення необхідних змін в параметри угод фізичних осіб;
-перерахування з карткових рахунків фізичних осіб,рахунків кредиторської заборгованості на підставі заяв клієнтів,листів банків;
-відкриття/закриття внутрішньобанківських рахунків;
-вибірковий контроль коректності щоденного нарахування відсотків,комісій та штрафів за пропуск платежів відповідно до умов продуктів;
-контроль відображення операцій з формування/розформування резерів;
-накладення/зняття арештів на рахунки клієнтів фізичних осіб;
-підготовка,узгодження та відправка відповіді виконавчим органам;
-примусове списання коштів на підставі документів виконавчих органів;
-моніторинг транзитних рахунків для виплат страхового відшкодування від страхових компаній, погашення заборгованості клієнтів після настання страхових подій за рахунок перерахованих страхових відшкодувань;
-контроль операцій списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву;
-контроль відображення на відповідних рахунках бухгалтерського обліку операцій з погашення раніше списаної за рахунок резерву безнадійної заборгованості.

Головний спеціаліст сектору кредитних операцій фізичних осіб відділу супроводження операцій фізичних осіб Центру обліку та розрахунків.

from 08.2013 to 03.2016 (2 years 7 months)
ПАТ «Банк Форвард», Київ (банк)

-супроводження операцій споживчого кредитування;
-своєчасне коректне, послідовне і достовірне відображення кредитування фізичних осіб в обліковій системі Банку;
-відкриття внутрішньобанківських рахунків за операціями сектору, контроль коректності заповнення і зміни додаткових реквізитів рахунків за операціями споживчого кредитування фізичних осіб;
-бухгалтерський супровід операцій по рахунках;
-щоденний контроль вивантаження кредитних угод, відображення комісії, перерахування коштів на транзитні рахунки для розрахунків з торговими організаціями, клієнтами і страховою компанією;
-перевірка і контроль за коректністю виконання автоматичних регламентних процедур по нарахуванню відсотків, комісій та штрафів, амортизації дисконту / премій за кредитними операціями фізичних осіб;
-внесення необхідних змін в параметри кредитних угод фізичних осіб в операційній системі Банку згідно з наданими пакетам документів структурними підрозділами;
-моніторинг транзитних рахунків для виплат страхового відшкодування від страхових компаній, погашення заборгованості клієнтів після настання страхових подій за рахунок перерахованих страхових відшкодувань;
-здійснення контролю за відсутністю дисбалансу за операціями сектору;
-постанова/зміна/вилучення даних в ДРОРМ.


Education

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

Банківська справа, Київ
Higher, from 07.2004 to 06.2009 (4 years 11 months)


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: