Resume from December 11, 2019

Белтадзе Георгій

Юрисконсульт, 19 000 UAH

Full-time.

Age:
27 years
City:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Юрисконсульт

from 10.2017 to now (2 years 3 months)
Державне Підприємство "Центр Екологічних Ініціатив", Київ (Розробка документації в сфері екології)

помічник/радник директора


Education

Академія державного управління

Державна служба, Київ
Higher, from 09.2014 to 06.2015 (9 months)

2009-2013 - Київський національний університет культури і мистецтв
Бакалавр правознавства;
2009-2014 - Київський національний університет імені Т. Шевченка
Бакалавр політології;
2013-2014 - Академія муніципального управління
Юрист - диплом спеціаліста;
2014-2015 - Академія муніципального управління
Магістр державної служби.


Additional information

Стратегічне бачення:

бачення загальної картини;
концептуальне мислення;
здатність визначити напрямок розвитку;
інноваційне мислення.

Впровадження змін:

рішучість та наполегливість;
залучення впливових сторін;
реорганізація для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;
гнучкість та адаптивність (до зміни середовища, очікувань тощо);
оцінка ефективності впровадження.

Прийняття ефективних рішень:

здатність приймати вчасні та виважені рішення;
аналіз альтернатив;
спроможність йти на виважений ризик;
автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень.

Лідерство:

вміння надихати людей;
розвиток людей;
делегування та управління результатами;
створення ефективної організаційної культури державної служби.
Комунікація та взаємодія:

визначення зацікавлених та впливових сторін, розбудова партнерських стосунків;
здатність ефективно взаємодіяти – слухати, сприймати та доносити думку;
вміння публічно виступати, презентувати на аудиторію;
здатність переконувати інших завдяки переконливим аргументам та послідовній комунікації.

Досягнення результатів:

чітке бачення результату;
сфокусовані зусилля для досягнення результату;
запобігання та ефективне подолання перешкод.

Стресостійкість:

розуміння своїх емоцій;
самоконтроль;
конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;
оптимізм.

Аналітичні здібності:

логічне мислення;
абстрактне мислення;
встановлення причинно-наслідкового зв’язку (залежно від посадових обов’язків встановлюється вимога щодо наявності числового мислення або вербального мислення).


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: