Resume from August 26, 2022 PRO

Віталій

Юрист, адвокат

Занятость:
Full-time, part-time.
Age:
43 years
City of residence:
Shepetivka
Ready to work:
Remote, Shepetivka

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Work experience

Головний юрисконсульт департаменту правового забезпечення

from 06.2018 to 05.2020 (1 year 11 months)
Корпорація «Сварог Вест Груп», Шепетовка (Агросектор)

-розгляд та підготовка претензій;
-представництво інтересів товариств, що входять у структуру корпорації у місцевому, апеляційному, Верховному судах;
-робота з органами ДСНС, ДАБі, ДВС, іншими органами;
-супровід перевірок контролюючих органів;
-надання усних і письмових юридичних консультацій/висновків;
-консультування з юридичних питань працівників групи;
-виконання інших окремих доручень керівництва.

Юрисконсульт

from 10.2013 to 05.2018 (4 years 7 months)
ТОВ «Гефест БДБ», Нетешин (Будівельна)

Супровід операцій з нерухомістю та землею (первинна реєстрація права власності, відчуження, придбання, набуття права користування тощо);
- Представництво інтересів підприємства перед державними органами, органами місцевого самоврядування, контролюючими та правоохоронними органами.
- Здійснення методичного керівництва правової роботи на підприємстві та надання правової допомоги його структурним підрозділам.
- Організація роботи у розробці і здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження майна підприємства.
- Проведення вивчення, аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, практики укладання та виконання господарських договорів з метою розробки відповідних пропозицій про усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
- Проведення роботи з укладання господарських договорів, проведенні їхньої правової експертизи, розробці умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованості.
- Контроль за своєчасністю подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії, а також подання претензій контрагентам товариства
- Підготовка статутних документів, внесення змін до статутних документів;
Прийняття участі у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних актів, що надходять на відгук, а також у розробці пропозицій по удосконалені діяльності підприємства

Юрисконсульт

from 02.2009 to 10.2013 (4 years 8 months)
ПАТ «Шепетівкагаз», Шепетовка (Газо-транспортна)

Претензійно-позовна робота;
Договірна робота;
Нагляд за додержанням та правильним застосуванням законодавства України в сфері діяльності Товариства -претензійно-позовна робота;
Проведення юридичної експертизи документів (заяв, пропозицій, запитів та інше), що надходять до Товариства від юридичних осіб та державних вповноважених органів;
Взаємодія з виконавчою службою;
Передача судових рішень у виконавчу службу;
Робота із нотаріусами;
Послуги в області тендерів та держзакупівель

Підготовка та проведення тендерних процедур:
розробка технічної документації;
підготовка та участь у розміщенні звітної інформації з питань державних закупівель на офіційних сайтах;
участь у складанні звітних документів;
забезпечення нормативно-правовими документами, які діють у галузі держзакупівель.
супроводження торгів;
організація роботи тендерного комітету (підготовка усіх документів);
публікація обов'язкової інформації конкурсних торгів
Надання висновків і довідок стосовно правових питань які виникають в процесі діяльності Товариства;
Захист інтересів Товариства з питань його діяльності та його структурних підрозділів (на підставі виданої довіреності) у суді, органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, перед органами нотаріату, у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності та підпорядкування;
Здійснення методичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Товариства;

Корпоративний секретар
Основні функції корпоративного секретаря:
Організаційна функція - організація дотримання органами управління та посадовими особами товариства процедурних вимог, встановлених чинним законодавством та внутрішніми документами товариства;
Координаційна функція - координація діяльності органів управління товариства, узгодження їх роботи, створення єдиного правового простору між товариством та його дочірніми підприємствами;
Функція нормотворення і планування - забезпечення розробки та подання на затвердження програм розвитку корпоративного управління;
Керівна функція - здійснення безпосереднього оперативного керівництва апаратом корпоративного секретаря;
Функція контролю - перевірка дотримання органами управління, акціонерами та працівниками товариства процедур корпоративного управління та рішень органів управління товариства;
нформаційна функція - забезпечення оперативного обміну інформацією між органами управління товариства; надання відкритої інформації про діяльність товариства органам державної влади та управління, акціонерам, інвесторам та іншим особам; участь у забезпеченні збереження у товаристві інформації з обмеженим доступом;
Консультаційна функція - забезпечення належним консультуванням з питань корпоративного права та управління посадових осіб органів товариства, його акціонерів та працівників

Головний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян

from 03.2004 to 12.2006 (2 years 9 months)
Шепетівське міськрайонне управління юстиції, Шепетовка (Державні органи)

-методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного Законодавства;
-перевірка стану правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, надання рекомендацій щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, вжиття заходів з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширення сучасних, новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення господарської діяльності;
-координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду;
-вивчення стану правової освіти та правового інформування в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надання необхідної допомоги, приймання участі в семінарах, конференціях.


Education

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Судово-прокурорський, Харьков
Higher, from 2004 to 2009 (4 years 10 months)


Professional and other skills

Computer skills
ПРОФЕСІЙНІ НАВИКИ ТА ВМІННЯ
Windows, MS Office, Internet - досвідчений користувач
знання багатьох юридичних програм
наявність водійського посвідчення
власний автомобіль


Additional information

Адвокат, Юрисконсульт
•Господарське право
•Цивільне право
•Земельне право
•Кримінальне право
•Адміністративне право

Практика:
-Судова;
-Корпоративне право;
-Адміністративне право;
-Проблемні кредити;
-Земельне право;
-Податкове право;
-Нерухомість і будівництво;
-Договірна практика;
-Інтелектуальне право.


Similar candidates

All similar candidates


Candidates at categories

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: