Resume from April 17, 2024 PRO

Віталій

Юрист, адвокат

Employment:
Full-time, part-time.
Age:
45 years
City of residence:
Shepetivka
Ready to work:
Remote, Shepetivka

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Головний юрисконсульт департаменту правового забезпечення

from 06.2018 to 05.2020 (1 year 11 months)
Корпорація «Сварог Вест Груп», Шепетовка (Сільське господарство, агробізнес)

-розгляд та підготовка претензій;
-представництво інтересів товариств, що входять у структуру корпорації у місцевому, апеляційному, Верховному судах;
-робота з органами ДСНС, ДАБі, ДВС, іншими органами;
-супровід перевірок контролюючих органів;
-надання усних і письмових юридичних консультацій/висновків;
-консультування з юридичних питань працівників групи;
-виконання інших окремих доручень керівництва.

Юрисконсульт

from 10.2013 to 05.2018 (4 years 7 months)
ТОВ «Гефест БДБ», Нетешин (Будівництво, архітектура, дизайн інтер'єру)

Супровід операцій з нерухомістю та землею (первинна реєстрація права власності, відчуження, придбання, набуття права користування тощо);
- Представництво інтересів підприємства перед державними органами, органами місцевого самоврядування, контролюючими та правоохоронними органами.
- Здійснення методичного керівництва правової роботи на підприємстві та надання правової допомоги його структурним підрозділам.
- Організація роботи у розробці і здійсненні заходів щодо зміцнення договірної, фінансової і трудової дисципліни, забезпечення збереження майна підприємства.
- Проведення вивчення, аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, практики укладання та виконання господарських договорів з метою розробки відповідних пропозицій про усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
- Проведення роботи з укладання господарських договорів, проведенні їхньої правової експертизи, розробці умов колективних договорів, а також розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованості.
- Контроль за своєчасністю подання довідок, розрахунків, пояснень та інших матеріалів для підготовки відповідей на претензії, а також подання претензій контрагентам товариства
- Підготовка статутних документів, внесення змін до статутних документів;
Прийняття участі у підготовці висновків щодо правових питань, які виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних актів, що надходять на відгук, а також у розробці пропозицій по удосконалені діяльності підприємства

Юрисконсульт

from 02.2009 to 10.2013 (4 years 8 months)
ПАТ «Шепетівкагаз», Шепетовка (Газо-транспортна)

Претензійно-позовна робота;
Договірна робота;
Нагляд за додержанням та правильним застосуванням законодавства України в сфері діяльності Товариства -претензійно-позовна робота;
Проведення юридичної експертизи документів (заяв, пропозицій, запитів та інше), що надходять до Товариства від юридичних осіб та державних вповноважених органів;
Взаємодія з виконавчою службою;
Передача судових рішень у виконавчу службу;
Робота із нотаріусами;
Послуги в області тендерів та держзакупівель

Підготовка та проведення тендерних процедур:
розробка технічної документації;
підготовка та участь у розміщенні звітної інформації з питань державних закупівель на офіційних сайтах;
участь у складанні звітних документів;
забезпечення нормативно-правовими документами, які діють у галузі держзакупівель.
супроводження торгів;
організація роботи тендерного комітету (підготовка усіх документів);
публікація обов'язкової інформації конкурсних торгів
Надання висновків і довідок стосовно правових питань які виникають в процесі діяльності Товариства;
Захист інтересів Товариства з питань його діяльності та його структурних підрозділів (на підставі виданої довіреності) у суді, органах державної влади і управління, органах місцевого самоврядування, перед органами нотаріату, у взаємовідносинах з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності та підпорядкування;
Здійснення методичної та консультаційної допомоги структурним підрозділам Товариства;

Корпоративний секретар
Основні функції корпоративного секретаря:
Організаційна функція - організація дотримання органами управління та посадовими особами товариства процедурних вимог, встановлених чинним законодавством та внутрішніми документами товариства;
Координаційна функція - координація діяльності органів управління товариства, узгодження їх роботи, створення єдиного правового простору між товариством та його дочірніми підприємствами;
Функція нормотворення і планування - забезпечення розробки та подання на затвердження програм розвитку корпоративного управління;
Керівна функція - здійснення безпосереднього оперативного керівництва апаратом корпоративного секретаря;
Функція контролю - перевірка дотримання органами управління, акціонерами та працівниками товариства процедур корпоративного управління та рішень органів управління товариства;
нформаційна функція - забезпечення оперативного обміну інформацією між органами управління товариства; надання відкритої інформації про діяльність товариства органам державної влади та управління, акціонерам, інвесторам та іншим особам; участь у забезпеченні збереження у товаристві інформації з обмеженим доступом;
Консультаційна функція - забезпечення належним консультуванням з питань корпоративного права та управління посадових осіб органів товариства, його акціонерів та працівників

Головний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та легалізації об'єднань громадян

from 03.2004 to 12.2006 (2 years 9 months)
Шепетівське міськрайонне управління юстиції, Шепетовка (Державні органи)

-методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам методичної допомоги у приведенні нормативних актів у відповідність до чинного Законодавства;
-перевірка стану правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах та організаціях, надання рекомендацій щодо її поліпшення та приведення їх нормативно-правових актів у відповідність до законодавства, вжиття заходів з метою підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, поширення сучасних, новітніх форм і методів роботи з правового забезпечення господарської діяльності;
-координація діяльності місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій щодо правової освіти населення, формування у громадян правового світогляду;
-вивчення стану правової освіти та правового інформування в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, надання необхідної допомоги, приймання участі в семінарах, конференціях.

Education

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Судово-прокурорський, Харьков
Higher, from 2004 to 2009 (4 years 10 months)

Knowledge and skills

MS Office Користувач Internet Windows Водіння авто

Language proficiencies

Polish — advanced

Additional information

Адвокат, Юрисконсульт
•Господарське право
•Цивільне право
•Земельне право
•Кримінальне право
•Адміністративне право

Практика:
-Судова;
-Корпоративне право;
-Адміністративне право;
-Проблемні кредити;
-Земельне право;
-Податкове право;
-Нерухомість і будівництво;
-Договірна практика;
-Інтелектуальне право.

Similar candidates

All similar candidates

Candidates at categories


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: