Resume from June 14, 2022 PRO

Михайло

Керівник IT-відділу, 70 000 UAH

Занятость:
Full-time.
Age:
59 years
City of residence:
Chernihiv
Ready to work:
Kyiv

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Work experience

Керівник групи адміністрування

from 05.2016 to now (6 years 2 months)
АТ Чернігівобленерго, Чернігів (Постачання електроенергії)

-керівництво розробкою і впровадженням проектів вдосконалення керування виробництвом на основі використання сукупності економіко-математичних методів, сучасних технічних засобів (електронно-обчислюваних машин, засобів зв’язку, пристроїв відображення інформації і таке інше) ті елементів теорії економічної кібернетики;
-проведення досліджень системи керування, порядку і методів планування і регулювання виробництва з метою визначення можливості їх формалізації та доцільності перекладу на ЕОМ, а також вивчення проблем обслуговування автоматизованих систем керування підприємства і його підрозділів;
-складання технічних завдань зі створення АСКВ і окремих її підсистем;
-підготовка планів проектування і впровадження АСКВ та контроль за їх виконанням, постановку задач, їх алгоритмізацію, зв’язок організаційного та технічного забезпечення всіх підсистем АСКВ, створення і впровадження типових блоків;
-розробка інструкцій, методичних і нормативних матеріалів, пов’язаних з інформаційним забезпеченням АСКВ (кодування сировини, матеріалів, готових виробів, деталей, складальних одиниць, підготовка необхідних довідників, дешифраторів, тощо), введення нормативно-довідкової інформації, забезпечення правильності перенесення вихідних даних на машині носії;
-встановлення, налагодження, дослідної перевірки і введення в експлуатацію комплексу технічних засобів АСКВ. Забезпечує безперебійне функціонування і вживає оперативних заходів щодо усування виникаючих у процесі роботи порушень;
-контроль за своєчасним надходженням первинних документів, передбачених системою, правильністю їх оформлення, передаванням у відповідні підрозділи обробленої на ЕОМ інформації;
-Аналіз відмови системи, розробка заходів щодо підвищення якості та надійності АСКВ, розширення сфери її застосування, модернізації технічних засобів, що застосовуються, а також вдосконалення організації та методів підготовки задач з алгоритмізації з метою скорочення строків і вартості проектування АСКВ;
-інсталяція, налаштування і оптимізація системного програмного забезпечення;
-тестування засобів обчислювальної техніки;
-забезпечення ведення комп’ютерних баз даних;
-проведення заходів по антивірусному захисту обчислювальних систем;
-адміністрування локальних та корпоративних обчислювальних мереж підприємства;
-організація супроводу сервісів з комунікаційного, програмного і апаратного забезпечення підприємства, що надаються сторонніми організаціями;
-організація безпечного обміну інформацією між локальними мережами та зовнішніми організаціями по телекомунікаційних каналах;
-тестування і ремонт окремих пристроїв, засобів обчислювальної техніки, кабельних ліній локальної мережі;
-усунення аварійних ситуацій, пов’язаних з пошкодженням програмного забезпечення і баз даних;
-технічний супровід локальних мереж і програмного забезпечення;
-організація ремонту засобів обчислювальної техніки із залученням спеціалізованих установ;
-складання звітів про виконану роботу

Провідний інженер з комп’ютерних систем

from 09.2014 to 05.2016 (1 year 8 months)
Чернігівська міська лікарня №2 Чернігівської міської Ради, Чернігів (Діяльність у сфері охорони здоров'я)

-керування розробкою планів і графіків обробки інформації і проведення обчислювальних робіт, договорів на виконання робіт для сторонніх організацій;
-вибір основного складу електронно-обчислювального устаткування, його обґрунтування, визначення форми і методи збору інформації, забезпечення розробки й узгодження з відповідними підрозділами технологічних схем обробки інформації, задач і технологічних процесів обробки інформації засобами обчислювальної техніки;
-забезпечення технічного обслуговування обчислювальних, апаратних засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супровід системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних та прикладних програмних засобів
-організація проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, що виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки;
-організація безпечного проведення робіт;

Інженер електронік

from 09.2012 to 09.2014 (2 years)
Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрТехМаш», Чернігів (Машинобудування)

-проектування електронних цифрових систем автоматики для керування технологічним обладнанням;
-монтаж дослідних зразків розроблюваних систем керування;
-організація випробовувань спроектованого обладнання, усунення недоліків, виготовлення технічної документації, інструкцій з експлуатації;
-технічний нагляд за монтажем готового обладнання;
-ремонт неробочого обладнання;

Начальник інформаційно – обчислювального центру

from 12.2009 to 05.2012 (2 years 5 months)
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, Чернігів (Наука і освіта)

-організація роботи ІОЦ;
-організація роботи працівників (ІОЦ) відповідно до вимог безпеки і раціональності, контроль дотримання штатної і фінансової дисципліни;
-координація діяльність структурних підрозділів, що входять до складу (ІОЦ)
-керування розробкою планів і графіків обробки інформації і проведення обчислювальних робіт, договорів на виконання робіт для сторонніх організацій та технічних можливостей (ІОЦ);
-вибір основного складу електронно-обчислювального устаткування, його обґрунтування, визначення форми і методи збору інформації, забезпечення розробки й узгодження з відповідними підрозділами технологічних схем обробки інформації, задач і технологічних процесів обробки інформації засобами обчислювальної техніки;
-забезпечення технічного обслуговування обчислювальних, апаратних засобів локальних обчислювальних мереж і комунікаційного устаткування, супровід системного програмного забезпечення обчислювальних засобів, інструментальних та прикладних програмних засобів
-організація проведення профілактичних робіт, усунення несправностей, що виникають у процесі експлуатації засобів обчислювальної техніки;
-організація безпечного проведення робіт;
-організація складання встановленої звітності.

Директор підприємства

from 06.2001 to 12.2009 (8 years 6 months)
ПНВП «Квазар- інформаційні технології», Чернігів (Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем)

-організація роботи підприємства;
-ведення переговорів з клієнтами;
-організація і контроль ведення бухгалтерської та податкової звітностей;
-організація участі підприємства в тендерах;

Технічний директор підприємства

from 12.1998 to 06.2001 (2 years 6 months)
ПНВП «Квазар- інформаційні технології», Чернігів (Діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем)

-організація робіт по ремонту та обслуговуванню засобів обчислювальної техніки;
-розробка та впровадження проектів інформаційних систем, локальних обчислювальних мереж;
-контроль виконання правил техніки безпеки при виконанні робіт співробітниками підприємства;
-ведення технічної документації.


Education

Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка

Факультет Загально - технічних дисциплін, Чернігів
Higher, from 1984 to 1989 (4 years 9 months)

грудень 1992 – червень 1994 навчання в аспірантурі з відривом від виробництва, спеціальність 01.04.07 «Фізика твердого тіла».


Professional and other skills

 • Computer skills
  -керування проектами;
  -розробка нормативних документів (керівництв, методик, інструкцій, посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи);
  -MS Windows, FreeBSD, Linux, Office, Internet, Visio, AutoCad , Solid Works, Kompas– досвідчений користувач;
  -проектування локальних мереж;
  -знання аналогової і цифрової електроніки і схемотехніки;
  -знання теоретичних основ телекомунікаційних систем;
 • Керування проектами, розробка нормативних документів (20 years of experience)
  Fluent, I currently use it.

Language proficiencies

 • Ukrainian — fluent
 • Russian — fluent
 • English — beginner

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: