Resume from April 9, 2024 PRO

Юрій

Директор, керівник (сільське господарство)

Employment:
Full-time.
Age:
37 years
City of residence:
Uman
Ready to work:
Cherkasy, Chernihiv, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi, Kyiv, Odesa, Uman, Vinnytsia, Zhytomyr

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Керуючий дільницею

from 08.2023 to 01.2024 (5 months)
СТОВ "Агрофірма "Злагода", Жашків (Сільське господарство, агробізнес)

Управління виробничо-господарською діяльністю дільниці. Земельний банк дільниці 8000 га.
Планування виробничого процесу та забезпечення його ефективності;
Бюджетування роботи підрозділу, контроль за виконанням бюджету;
Розробка та погодження стратегії розвитку /пропозицій з удосконалення рослинництва;
Збереження банку землі та проведення заходів для його збільшення;
Постановка задач та мотивація персоналу підрозділу;
Внесення пропозицій щодо покращення виробничого процесу;
Контроль додержання працівниками дільниці виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
Взаємодія з місцевими органами влади.

Директор

from 01.2020 to 07.2023 (3 years 6 months)
ТОВ "Рапсодія", Липовець (Сільське господарство, агробізнес)

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

Директор

from 02.2019 to 12.2019 (10 months)
ТОВ "СГВК Мрія", Іванків (Вишгородський р-н) (Сільське господарство, агробізнес)

Управління фінансово-господарською діяльністю підприємства

Голова фермерського господарства

from 08.2017 to 02.2018 (6 months)
Фермерське господарство "Рудневе" (за сумісництвом), Тальне (Сільське господарство, агробізнес)

Здійснення щоденного керівництва справами господарства. Забезпечення виконання рішень загальних зборів. Відповідальність за виробничофінансову діяльність господарства. Визначення форми організації та оплати праці членів господарства з огляду на конкретні умови виробництва, розпорядок робочого дня, заходи заохочення, підвищення продуктивності праці і трудової дисципліни. Укладання договорів з постачальниками і споживачами. Здійснення заходів спрямованих на формування коштів господарства за рахунок його власних доходів від реалізації продукції та надання послуг, а також їх використання на формування фондів, відшкодування витрат, обов'язкових платежів, оплати праці і т.д. Контроль додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Начальник відділення (структурного підрозділу)

from 01.2016 to 06.2018 (2 years 5 months)
ТОВ «Виробниче підприємство «Імпульс Плюс», Тальне (Сільське господарство, агробізнес)

Керування виробничо-господарською діяльністю відділення (земельний фонд 3800 га); Участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечення їх виконання; Забезпечення вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва, раціонального використання і охорони земельного фонду з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції, організація упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузі рослинництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур, науково обґрунтованої системи добрив; Забезпечення механізації виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці; Організація упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці; Досягнення економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції; Забезпечення упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці; Організація планування, обліку і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення; Контроль за додержанням працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Начальник відділення (структурного підрозділу)

from 02.2014 to 06.2015 (1 year 4 months)
ТОВ «Виробниче підприємство «Імпульс Плюс», Бар (Сільське господарство, агробізнес)

Керування виробничо-господарською діяльністю відділення (земельний фонд 2500 га); Участь у розробленні планових завдань з виробництва та реалізації сільськогосподарської продукції і забезпечення їх виконання; Забезпечення вживання заходів з інтенсифікації сільськогосподарського виробництва, ефективного використання землі, трудових і матеріальних ресурсів, техніки, виробничих приміщень та інших засобів виробництва, раціонального використання і охорони земельного фонду з метою підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зростання продуктивності праці й зниження собівартості продукції, організація упровадження інтенсивних технологій виробництва в галузі рослинництва, передових методів вирощування сільськогосподарських культур, науково обґрунтованої системи добрив; Забезпечення механізації виробничих процесів, виявлення і використання резервів підвищення продуктивності праці; Організація упровадження заходів з наукової організації праці, збільшення її ефективності і зменшення затрат ручної праці; Досягнення економії трудових і матеріальних ресурсів на виробництво одиниці продукції; Забезпечення упровадження науково обґрунтованих норм виробітку, застосування чинних положень з оплати праці; Організація планування, обліку і складання документів установленої звітності з виробничої діяльності відділення; Контроль за додержанням працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; Проведення виховної роботи в колективі.

Головний економіст

from 09.2013 to 02.2014 (5 months)
ТОВ «Виробниче підприємство «Імпульс Плюс», Тальне (Сільське господарство, агробізнес)

Розробка з іншими керівниками виробничо-фінансового плану і річних госпрозрахункових завдань; Розрахунок технологічних карт; Формування системи оплати праці; Впровадження технічно-обґрунтованих норм виробітку на всі види робіт; Формування штатного розкладу; Контроль правильності застосування норм виробітку; Проведення економічного аналізу; Виявлення резервів збільшення виробництва; Зниження собівартості продукції; Підвищення продуктивність праці; Розробка методики атестації робочих місць і її проведення; Надання матеріалів про накладення стягнення і відповідальності співробітників, виконаних і невиконаних планових завдань, порушення технологій виробництва, перевитрата лімітів витрат, порушення трудовий дисципліни; Надання висновку щодо матеріалів наданих на заохочення працівників та багато іншого. Досвід роботи в комплексі «Агрохолдинг» на платформі 1С: Підприємство 8 «Управління виробничим підприємством», управлінській системі транспортної навігації «TrackControl» та модулі Agro.

Заступник головного бухгалтера

from 03.2013 to 09.2013 (6 months)
Філія ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" «Хлібна база №86», Христинівка (Сільське господарство, агробізнес)

Здійснення контролю за роботою з ведення бухгалтерського обліку, зобов'язань і господарських операцій (реалізація послуг, розрахунків з постачальниками та замовниками за надані послуги, рух грошових коштів на рахунках), ведення оперативного обліку надходжень і платежів грошових коштів філії, Ведення обліку основних виробничих засобів, нарахування амортизації, ведення податкового обліку на філії, рахунки ведення закриття розрахунків господарської діяльності філії, нарахування платежів до бюджету. Проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів філії, у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах філії. Ведення Ф-36, формування реєстрів накладних на завезення с/г продукції, ведення Ф-37, актів за Ф-34 та актів розрахунків, актів звірок з клієнтами, виписка та реєстрація СДЗ, нарахування послуг та виписка рахунків на послуги, облік та виписка податкових накладних та актів виконаних робіт за надані послуги.

Головний економіст

from 04.2012 to 03.2013 (11 months)
Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Хлібна база №86", Христинівка (Сільське господарство, агробізнес)

Розроблення, організація, впровадження заходів щодо підвищення продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, забезпечення зростання продуктивності праці, досягнення ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Планування економічних показників діяльності підрозділів філії, досягнення високого рівня їх обґрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей і використання виробничих потужностей. Забезпечення додержання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на усіх напрямах господарської діяльності філії. Підготовка пропозицій, спрямованих на підвищення продуктивності праці та ефективності виробництва, зміцнення господарської самостійності підприємства та економічної відповідальності працівників.

Старший оперуповноважений

from 11.2008 to 02.2011 (2 years 3 months)
ВПМ Уманської ОДПІ, Умань (Служба в правоохранительной структуре)

Здійснення заходів оперативно-розшукового характеру спрямованих на виявлення і припинення фактів незаконного відшкодування ПДВ, штучного формування податкового кредиту, ухилення від сплати податків до бюджету вчинених у тому числі шляхом використання фіктивних підприємств у фінансово-господарських розрахунках; виявлення і припинення фактів виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації фальсифікованих товарів підакцизної групи та контрабанди.

Старший економіст

from 04.2008 to 11.2008 (7 months)
Виробниче управління житлово-комунального господарства м. Христинівка (Послуги для населення та бізнесу)

Знання планово - облікової документації; порядок розробки нормативів матеріальних, трудових і фінансових витрат; методи економічного аналізу і облік показників діяльності підприємства та його підрозділи; складання і здача звітності.

Education

Уманський Національний університет садівництва

Агрономія, Умань
Higher, from 2015 to 2017 (1 year 8 months)

Національний університет державної податкової служби України

Факультет військової підготовки, Ирпень
Higher, from 2005 to 2007 (1 year 10 months)

Національний університет державної податкової служби України

Фінанси, Ірпінь
Higher, from 2005 to 2008 (2 years 10 months)

Київський фінансово-економічний коледж Національного університету державної податкової служби України

Фінанси, Ірпінь
Specialized secondary, from 2002 to 2005 (2 years 10 months)

Knowledge and skills

MS Excel MS Word MS Office Користувач Internet MS PowerPoint Internet Explorer Email 1С:Підприємство Opera Mozilla Firefox Управлінські навички Google Chrome TrackControl

Language proficiencies

  • English — beginner
  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent

Disability

2nd degree.

Additional information

ОСОБИСТІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ
Особисті якості: Доброзичливість, здатність аналізувати та логічно мислити, компетентність, відповідальність, порядність, ініціативність, безконфліктність, комунікабельність, охайність, здібності швидко навчатися, вміння самостійно приймати рішення та нести за них відповідальність. Шкідливих звичок не маю.
Професійні якості: Бажання активно працювати для самовдосконалення, креативне мислення, вміння спілкуватися з людьми і домовлятися, здатність працювати у напруженому режимі, вміння раціонально використовувати робочий час, вміння працювати в команді і формувати команду.
•Наявність водійського посвідчення: категорія В,С.
• Наявність посвідчення тракториста-машиніста: категорії А1, А2, В1
•Одружений, маю дитину.

Similar candidates

All similar candidates