• PRO

Тетяна

Information Security Specialist, менеджер з інформаційної безпеки, бізнес-аналітик, Project manager

Employment:
Full-time, part-time.
Age:
37 years
City of residence:
Dnipro
Ready to work:
Dnipro, Kyiv, Remote

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Information security manager

from 12.2021 to now (2 years 7 months)
ИТ, Дніпро (IT)

Project Manager

from 03.2019 to 07.2020 (1 year 4 months)
EVA, Дніпро (Дніпропетровськ), Дніпропетровська обл. (Роздрібна торгівля)

- організація та управління проектами щодо підвищення операційної ефективності та впровадження інновацій;
- проведення передінвестиційного аналізу проектів;
- пошук найкращих практик реалізації покращуваного бізнес-процесів та їх адаптація;
- розрахунок економічних моделей ефективності бізнес-процесів;
- пошук постачальників ПЗ, проведення переговорів з ними;
- контроль ефективності змінених бізнес-процесу;
- написання технічного завдання на доопрацювання ПЗ;
- автоматизація бізнес-процесів;
- ініціація та проведення планових та позапланових нарад;
- управління процесом опису AS IS та ТО ВЕ бізнес-процесів робіт з регламентації бізнес-процесів;
- проведення аудиту існуючої регламентуючої документації компанії;
- підбір шаблону для архітектури процесної моделі компанії;
- розробка документації, що регламентує (процедур, регламентів, робочих інструкцій, KPI процесів).

Project Manager \ Business Process Manager

from 09.2018 to 03.2019 (6 months)
ТОВ «Triplex», Дніпро (Дніпропетровськ), Дніпропетровська обл. (Оптова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт)

- аудит, формалізація, реінжиніринг бізнес-процесів компанії;
- моделювання процесної архітектури птахофабрики;
- розробка процедур, регламентів, робочих інструкцій, KPI процесів;
- розрахунок вартості досліджуваних бізнес-процесів;
- пошук вузьких місць та розробка пропозицій щодо покращення проблемних бізнес-процесів;
- пошук підрядників для виконання робіт з автоматизації бізнес-процесів;
- розробка ТЗ для автоматизації бізнес-процесів;
- моніторинг та контроль роботи підрядників;
- впровадження Bitrix24.

Business Process Manager

from 03.2018 to 08.2018 (5 months)
ТОВ «Стратегічний Партнер-Дніпро», Дніпро (Дніпропетровськ), Дніпропетровська обл. (Консалтинг, бухгалтерія, аудит)

- проведення аудиту бізнес-процесів управління проектами будівельної компанії;
- аудит, формалізація, реінжиніринг бізнес-процесів торгової компанії;
- розробка організаційної структури підприємства;
- розробка процедур, регламентів та робочих інструкцій, KPI процесів;
- аналіз ринку BPM систем, виконання порівняльного аналізу недоліків та переваг;
- підбір ПЗ для автоматизації управління проектами та бізнес-процесами.
- автоматизація процесу продажу та маркетингових активностей на базі платформи Bpm'online.

Head of PMO

from 01.2015 to 02.2018 (3 years 1 month)
ООО «GMS Service», Дніпро (Дніпропетровськ), Дніпропетровська обл. (IT)

Проектний офіс:
- забезпечення реалізації портфеля проектів відповідно до договірних зобов'язань;
- впровадження проектного управління у компанії та організація проектного офісу;
- розробка корпоративної методології управління проектами;
- розробка шаблонів проектної документації;
- підбір програмного забезпечення для автоматизації процесів управління проектами компанії;
- регулярний аудит проектних та операційних бізнес-процесів з метою їхнього постійного покращення;
- консультація топ-менеджменту з питань проектного та процесного управління;
- участь у розробці стратегії компанії та розвитку продукту;
- побудова ефективної взаємодії крос-функціональних бізнес-процесів між підрозділами компанії;
- проведення навчання керівників проектів з метою підвищення рівня знань та практичних навичок в управлінні проектами;
- розрахунок, погодження бюджетів та статутів проектів;
- розробка графіків реалізації проектів та розподіл ресурсів за ними;
- моніторинг бюджетів та термінів проектів у ході їх реалізації;
- контроль та моніторинг роботи менеджерів проектів;
- моніторинг ризиків проектів, розробка заходів та їх реалізації у разі їх настання управління ризиками проектів;
- підготовка звітності щодо портфелю проектів;
- Проведення ретроспективи для внесення змін до процесів компанії.
Управління відділом впровадження ПЗ:
- організація та контроль роботи співробітників відділу впровадження;
- розробка економічних показників роботи відділу впровадження;
- налагодження процесів планування в розрізі дня, тижня, місяця;
- опрацювання вхідних звернень комерційного відділу;
- розрахунок бюджетів та термінів реалізації проектів;
- підбір персоналу.
Управління проектами:
- управління проектами з автоматизації торгових та виробничих підприємств на базі платформи GMS OT, розроблення сайтів з нуля (доробок існуючих) на всіх етапах з метою забезпечення виконання договірних зобов'язань (комерційні проекти);
- управління проектами з організаційного розвитку компанії (внутрішні проекти);
- розробка стратегії комунікацій із замовниками/заінтересованими сторонами на всіх етапах проекту;
- ідентифікація, розробка заходів щодо мінімізації ризиків та їх моніторинг;
- аналіз ранку ПЗ, проведення переговорів із підрядників;
- ініціація та проведення планових та позапланових нарад;
- аудит бізнес-процесів замовника/внутрішніх;
- написання технічного завдання на доопрацювання ПЗ;
- тестування доробленого функціоналу;
- мотивація учасників команди для досягнення цілей проекту;
- підготовка проміжної та підсумкової звітності щодо проектів.

Project Manager

from 06.2011 to 12.2014 (3 years 6 months)
ООО «HydroTech Engineering», Дніпро (Металургійна промисловість, металообробка)

- управління проектами з сервісного обслуговування, реконструкції та ремонту обладнання для водопідготовки;

Education

Університе́т і́мені А́льфреда Но́беля

"Правознавство", Дніпро
Higher, from 2019 to 2022 (3 years)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

"Управління проектами та програмами", Дніпро
Higher, from 2012 to 2013 (1 year)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

"Облік і аудит", Дніпро
Higher, from 2007 to 2012 (5 years)

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: