• File

Iryna

Chief financial officer (IFRS)

Age:
44 years
City of residence:
Odesa
Ready to work:
Chernivtsi, Dnipro, Kyiv, Lutsk, Lviv, Odesa, Other countries, Remote, Rivne, Ternopil

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Uploaded file

Quick view version

This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.

Фінансовий директор, керівник напрямку контролінгу, Ірина Артус
управлінського обліку, стратегічного планування (проект,
аутсорсинг, дистаційно-відрядна співпраця)
Очікування від роботодавця:
Оптимізація та автоматизація всіх бізнес-процесів підприємства готовність до змін, якщо вони
(фінансового управління, виробництва, збуту, кадрового забезпечення доцільні, концептуальність в
тощо) управлінні бізнесом,
прагнення до розвитку та
Координація та розробка регламентів та комунікаціцйних ланцюжків планомірної реалізації місії
компанії.
Кризове управління та запуск нових проектів
Кар’єра від бухгалтера напрямку до фінансового директора крупних Для мене не важливою є
компаній. Люблю складні задачі. Завжди працюю в інтересах власника. локація та кількість печива в
офісі. Мої пріоритети — це
Досвід ведення переговорів з виробниками, корпоративними робота на результат без
клієнтами, відповідальними представниками національних та зволікань та роздування
локальних мереж, налагодження збуту (товаропотоки, логістика, штату. Мої амбіції — це
дебет-контроль) належна оцінка показників
праці та професійний
розвиток вглиб.
Досконале знання програмного забезпечення, швидка адаптація до
нових платформ та зміни інтерфейсів, 1С (усі версії та
конфігурації, на рівні впевненого користувача, адміністрування, Я завжди безумовно
аудит ІС, початкове програмування, постановка задач з відстоюю корпоративну
моделюванням бізнес-блоків). Готовність до відряджень та релокації політику та цінності і не
вступаю в жодні ситуативні
коаліції, які руйнують
Досвід управління колективом та підбору, атестації і навчання
компанію зсередини
персоналу
Очікувана винагорода за реалізацію проєкту від €3000/міс. [open contact info](look above in the "contact info" section)
при тривалості проєкту до 3 місяців
Оплата потижнево за конкретні задачі із застосуванням OKR. WhatsApp Viber
Супровід віддалений чи аутсорсинг обговорюються окремо
Освіта вища, магістр, МВА: [open contact info](look above in the "contact info" section)
SIC Global LLP (SIC-Academy), London
Specialization: Strategic Management, Master Of Business
Administration (MBA), 2014
Моїм проектом стала мережа аудиторських компаній
Harvard Business School ORGANIZATIONAL LEADERSHIP
Harvard Business School SUSTAINABLE INVESTING
Harvard Business School Exercising Leadership: Foundational
Principles
Harvard Business School Rhetoric: The Art of Persuasive Writing
and Public Speaking
MBA International Education Center Workshop session BUSINESS
SYSTEMS
The Bonavero Institute of Human Rights and UNESCO
'Freedom of Expression and Safety of Journalists'

Тернопільський державний Держкомстат України, Практична психологія.
економічний університет бухгалтерський облік та аудит, Конфліктологія (2017 р., 240
Факультет: економіка бухгалтер-ревізор годин) – Університет
підприємства, адміністративний МСФЗ / Стандарти "Львівськи Ставропігіон»,
менеджмент, магістр, диплом з внутрішнього (міжнародного) Міжнародни Центр
відзнакою аудиту / ТОС-управління / впровадження Програм
Ужгородський національний Принципи реінжинірингу та ЮНЕСКО; сертифіковани
університет моделювання бізнес-процесів / «Фахівець з глибинно
ВР / Автоматизація обліку / психологі » (повни навчальни
Факультет: філологічний, Робота в системах ERP, APS, курс теоретичних, практичних,
українська мова та література, SAP R/3 тренінгових занять по
спеціаліст Міжнародні програмі з
глибинно психологі ; 2015 р.)
ї
ї
й
й
й
й
ї
ї
й
й
бухгалтерський, фінансовий облік ПП „ТЕТРА” м. Ужгород (180 чол., 2004 — 2009
(МСФЗ з «0») торгівля гуртово-роздрібна,
відновлення бухгалтерського обліку виробництво продуктів харчування, фінансовий директор із
ціноутворення транспортно-експедиційні,
облік повного виробничого циклу автосервісні та консалтингові суміщенням обов’язків
ціноутворення, сегментація, послуги, загальна система головного бухгалтера
моніторинг ринку, оподаткування, ЗЕД, відокремлені
маркетингове планування, та невідокремлені структурні
бюджетування підрозділи )
фінансовий аналіз, бізнес-
моделювання ЗАТ «Скілур» м. Ужгород (понад 2007 — 2009 паралельно
250 чол., виробництво та реалізація
перевірка фінансово-господарської
через гуртово-роздрібну мережу
фінансовий директор із
діяльності структурних підрозділів
(акціонерних товариств) по Україні алкогольної продукції: вино, суміщенням обов’язків
слабоалкогольна продукція)
аналіз та розробка заходів по головного бухгалтера
оптимізації усіх бізнес-процесів
аналіз ризиків, мотиваційної
стратегії, грошових потоків Українська Автомобільна 2010 — 2012
Корпорація, м. Київ
планування трудових ресурсів та
(автомобілебудування, автосервісні керівник напряму,
фінансових потоків
розробка та впровадження методології
послуги, торгівля автомобілями, старший аудитор
запасними частинами та супутніми
складського обліку та руху ТМЦ: товарами) департаменту контролінгу,
локація, категоріювання, партійний
аналіз, логістика
куратор Західного і
автоматизація Південного регіонів
організація товарних рухів та
документообігу
моніторинг ринку, контролінг ТОВ «ОМС-Україна», м. Кривий 2012 — 2014
аудит бізнес-процесів УК та Ріг (аутсорсингова міжнародна
структурних підрозділів компанія: кейтеринг, клінінг, фінансовий директор
аналітика діяльності транспорт, консалтинг)
комплексне адміністрування
бухгалтерських програм Кризове та фінансове 2014 — 2023 проектна
аналіз бізнес-процесів відповідно обслуговування проектів на робота в іноземних
до ТОС - методики, бізнес- договірних умовах, очищення та
реанімування бухгалтерського, компаніях (ЄС,
моделювання, проектне управління,
управління фінансово-аналітичним,
податкового, управлінського обліку, Узбекистан, ОАЕ, Оман,
регламентація бізнес-процесів,
контрольно-ревізійним та розробка впровадження Казахстан)
бухгалтерським відділами довгострокових стратегій, введення
аудит дотримання процедур бізнес-процедур та стандартів,
розробка методології обліку, управлінського обліку та
аналізу та контролю виробництва повного циклу,
проведення тренінгів та атестація розробка та реалізація планів
працівників заходів щодо економічної безпеки,
бізнесових моделей, стратегій,
контролінгу тощо
Акциз, ПДВ, загальна та спрощена Первинний облік, автоматизація 1997-2004 рр. — від бухгалтера
система оподаткування, кадровий, (робота в 1С ще з моменту її перших напрямку (заробітна плата, складський
складський облік, фінансова звітність, заходів на ринок з найдавніших версій: облік, контролінг тощо) до головного
взаєморозрахунки, ЗЕД впровадження, розробка зовнішніх бухгалтера у компаніях різних систем
звітів під потреби) оподаткувавння
організація документообігу, пошук Львів, секретар керівника з 1997-2001 рр. — ТОВ Трикор ЛТД
та підбір персоналу функціоналом бухгалтера
автоматизація обліку (1С Львів, бухгалтер-касир, з веденням 2000-2001 рр. — ТОВ Біомед ЛТД
Бухгалтерія, BEST) ЗЕД паралельно
облік розрахунків, первинна Ужгород, бухгалтер, облік 2001-2002 рр. — ТОВ Універсал-М
документація і звітність по ПДВ взаєморозрахунків та податків
аналіз виробництва, контроль, Львів, бухгалтер, складський облік, 2002-2003 рр. — ТОВ Трикор ЛТД
внутрішній аудит підрозділів ціноутворення, акциз тощо
аналітика ціноутворення, ведення Ужгород, головний бухгалтер- 2002-2004 рр. — ПП М’ясковський
БО, контролінг ревізор Ю.К.

More resumes of this candidate

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: