Resume from January 22, 2022 File

Тімановський Віктор Володимирович

Директор елеватора

Age:
43 years
City:
Uman
Ready to move to:
Dnipro, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Zhytomyr

Contact information

The job seeker has entered a phone number and email.

In order to open contacts, you must sign in or register as an employer. Access contacts starting at UAH 390.


Uploaded file

The file contains 2 more pages.

Quick view version

This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.

Тімановський Віктор Володимирович

Дата народження: 8.06.1978р. Бажаний графік роботи:
Громадянство: Українець повний робочий день
Телефон: [open contact info](look above in the "contact info" section)

Ел. Адреса:[open contact info](look above in the "contact info" section)

Skype - Victor Timanovskiy

Мета Здобуття посади: Директор елеватора

Освіта Вінницький державний технічний університет
30.06.2003р «Електронні прилади та пристрої»

Досвід роботи
21.06.2019р ТОВ «МКХП»
22.11.2019р. Донецька обл.. м. Маріуполь.
Посада: Заступник керівника підприємства.
Запуск елеватору (с нуля) після тривалого простою. Організація та
планування повного комплексу процесів приймання, чистки та відвантаження
продукції на елеваторі. Побудував ефективну роботу на всіх етапах роботи
елеватора (прийомка автотранспорту 100 машин, та відвантаження на
корабель 3 000 тон. зерна за добу) з мінімальною кількістю працівників. Підбір,
навчання, розстановка і мотивація персоналу. Оптимізація персоналу з
урахуванням сезонності робіт. Управління колективом, постановка завдань і
контроль їх виконання.
Управління виробничо-господарською діяльністю, ведення обліку зерна та
основних засобів елеватора.
Забезпечення своєчасного і якісного виконання робіт по розвантаженню,
розміщенню, зберіганню, сушінню, навантаженню зерна.
Правильна організація експлуатації обладнання та інших основних засобів.
Роботи по поліпшенню нормування праці, правильного застосування форм
і систем оплати праці;
Організація роботи персоналу. Суворе дотримання правил і принципів
корпоративної політики компанії.
Робота з підрядними компаніями, укладення договорів.
Взаємодія з контролюючими та адміністративними органами району.
Формування та підтримка позитивного іміджу компанії в регіоні

20.11.2017р. ПрАТ «Полтавське ХХП»
28.12.2018р. Полтавська обл. м.Карлівка
Посада: Провідний інженер .
Участь у розробці проектів ремонту елеватора. Контроль за ходом
виконання ремонтів. Проведення пуско - налагоджувальних робіт та введення в
експлуатацію. Організація роботи елеватора, підбір та навчання персоналу.
Планування бюджету на наступний маркетинговий рік. Взаємодія з
контролюючими органами.
Забезпечував постійну технічну готовність та безперебійну роботу машин,
механізмів, автотранспорту та інших засобів механізації в управлінні шляхом
своєчасного планово-запобіжного ремонту, технічного обслуговування та
діагностики. Відповідав та забезпечував підприємство необхідними
матеріалами.
Керував плануванням роботи технічної служби
Робота з підрядними компаніями, укладення договорів.
Проведення переговорів, підписання договорів з замовниками, узгодження
проектної, кошторисної документації.
Оптимізація витрат компанії.
Аналіз проектно-кошторисної документації, запланованих витрат.

25.08.2016р – ПрАТ «Полтавське ХХП»
13.11.2017р. Донецька обл. м.Сіверськ.
Посада: Провідний інженер.
Участь у розробці проектів ремонту та модернізації елеватора. Контроль за
ходом виконання ремонтів. Проведення пуско - налагоджувальних робіт та
введення в експлуатацію. Організація роботи елеватора, підбір та навчання
персоналу. Планування бюджету на наступний маркетинговий рік. Планування
виробничої діяльності, оперативне управління елеватором в відсутність
начальника дільниці. Керівництво виробничо-господарською та фінансово-
економічною діяльністю виробництва. Організація всіх підрозділів виробництва
і забезпечення їх продуктивної роботи. Оптимізація витрат на виробництві.
Організація та контроль на виробництві виконання вимог техніки безпеки і
протипожежної безпеки, виробничої санітарії. Забезпечення та контроль
виконання показників роботи.
Технологічні процеси: приймання, сушіння , очистка, зберігання, активне
вентилювання, відвантаження як автотранспортом так і ж/д. Взаємодія з
контролюючими органами. Забезпечував постійну технічну готовність та
безперебійну роботу машин, механізмів, автотранспорту та інших засобів
механізації в управлінні. Відповідав та забезпечував підприємство необхідними
матеріалами.
Виконував виробниче та економічне планування діяльності підприємства.
організовував ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів. Виконував
контроль роботи лабораторії, приймання, сушки, очищення та зберігання
зернових. Збереження продукції і матеріально-технічних цінностей.
Робота з підрядними компаніями, укладення договорів.
Проведення переговорів, підписання договорів з замовниками, узгодження
проектної, кошторисної документації.
Оптимізація витрат компанії.
Аналіз проектно-кошторисної документації, запланованих витрат.

18.08.2015р.- ТОВ «Божківський комбікормовий завод»
29.06.2016р Полтавська обл.. Полтавський р-н с. Божкове.
Посада: головний енергетик.
Планування роботи служби, розробка графіків ППР. Безперервне
забезпечення підприємства енергоносіями. Перевірка засобів обліку, контролю,
захисту та автоматики. Обробка інформації про витрати паливно-енергетичних
ресурсів. Подача в певний час заявок та розрахунків на придбання
енергетичного устаткування, матеріалів та запчастин, необхідних для
експлуатації енергогосподарства.
Розробляв технічне завдання для субпідрядної організації по зміні в
програму АСУТП. Та контролював хід виконання завдання.
Реконструкція та модернізація енергетичного господарства.

25.05.2010р.- ВАТ «Уманьавтодор»
15.04.2015р. Черкаська обл.. м. Умань.
Посада: головний енергетик.
Керував науково-технічною та технологічною підготовкою
енергозабезпечення підприємства.
Організував технічно правильну експлуатацію і своєчасний ремонт
енергетичного та природоохоронного устаткування і енергосистем.
Керував плануванням роботи енергетичної служби.
Забезпечував підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на
придбання енергетичного устаткування.
Брав участь у розробці планів перспективного розвитку
енергогосподарства, підвищення ефективності виробництва.
Забезпечував ведення технічного паспорта енергетичного господарства
підприємства.
Організовував розробку заходів щодо підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів.
Підготовка та організація проектних робіт та робіт з монтажу та ремонту
електроустановок 0,4 та 10 кВ, участь в підготовці проектно-кошторисної
документації, забезпечення матеріалами та обладнанням, введення в
експлуатацію електроустановок 10 кВ.
Здійснював контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкцій з
експлуатації енергоустановок і використання енергоустаткування та мереж.
Укладав договори зі сторонніми організаціями щодо забезпечення
підприємства електроенергією, водою та іншими видами енергії, контролює їх
виконання.
Забезпечував впровадження прогресивних форм організації праці на
дільницях енергогосподарства, атестації та раціоналізації робочих місць, нових
прогресивних методів ремонту й експлуатації енергоустаткування.
Керував працівниками відділу і підрозділами підприємства, які здійснюють
енергетичне обслуговування виробництва, організовував роботу з підвищення
кваліфікації працівників.

ДОДАТКОВА Наявність прав водія категорії “В”,“С”.
ІНФОРМАЦІЯ: Стаж водіння 10 років.
V група допуску з електробезпеки.
Комп’ютерна грамотність MSOffice; Internet; Skype; 1С.

МОВНІ ДАНІ: Українська - вільно; російська – вільно

ОСОБИСТІ Індивідуальні навички, підкріплені результатами, командна співпраця,
ЯКОСТІ: пунктуальний. комунікабельний, врівноважений, винахідливий, стратегічне
мислення, здатний чітко оцінити терміни та спланувати виконання завдання.

ПЕРСОНАЛЬНА Готовий до переїзду в інше місто, відряджень і ненормованого робочого дня .
ІНФОРМАЦІЯ

More resumes of this candidate

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: