Resume from June 29, 2022

Personal information hidden

This job seeker decided to hide his personal information and contact info, but you can send a message to him or suggest a job to him.

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/7692189/

Финансовый директор, заместитель, начальник финансового отдела

Занятость:
Full-time, part-time, remote.
City:
Kyiv
Ready to move to:
Chernivtsi, Khmelnytskyi, Lviv, Ternopil, Uzhhorod

Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Work experience

Фінансовий директор, керівник фінансово-економічних служб

from 11.2015 to now (6 years 7 months)
FMCG

•стратегічне та поточне планування діяльності компанії (в т.ч. сценарне прогнозування та моделювання);
•контроль, планування і управління грошовими потоками групи компаній, оптимізація фінансового навантаження (на щоденній/щомісячній основі);
•розробка та впровадження системи бюджетування діяльності компанії (короткострокового та довгострокового), її допрацювання під потреби менеджменту (розробка єдиного регламенту і методик для формування планів, визначення форматів, ключових показників діяльності і т.п.);
•довгострокове і поточне планування діяльності компаній, складання прогнозів, моделювання сценаріїв діяльності, обгрунтування нових інвестиційних проектів;
•складання регламентованої звітності згідно облікової політики компанії та МСФЗ (P&L, BS, CF та інші);
•розрахунок проміжних результатів діяльності групи компаній (оперативний факт з детальним аналізом можливих відхилень: складання P&L, проведення факторного аналізу маржинальності продукції, аналіз поточних операційних витрат; інші оперативні звіти, що відображають поточну ситуацію в господарській діяльності);
•оперативне управління фінансово-економічною діяльністю компаній на щоденінй основі, взаємодія з іншими підрозділами з метою прийняття оптимальних рішень в інтересах діяльності компаній;
•контроль і організація ведення управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, складання регулярної звітності, регулярний аналіз фінансово-економічного стану підприємтв (фінансова звітність для менеджменту компанії, бухгалтерська і податкова звітність для зовнішніх користувачів, оперативна звітність)
•податкове планування, виявлення фінансових і податкових ризиків, оптимізація оподаткування;
•розробка і контроль дотримання єдиної методології обліку, єдиних принципів та форматів звітності на всіх підприємтсвах групи компаній, консолідація звітності;
•взаємодія з банками по питаннях використання банківських інструментів в діяльності (кредитний портфель, додаткове фінансування, зарплатні проекти, нові інвестиційні проекти і тп.);
•організація роботи та управління фінансовими та ІТ департаментами групи компаній, оцінка роботи підлеглих;
•автоматизація управлінського обліку на всіх підприємтсвах групи компаній (на базі 1С 7.7, 8.3);
•контроль та оптимізація бізнес-процесів компанії, виявлення та управління ризиками, їх мінімізація;

Провідний економіст

from 10.2010 to 11.2015 (5 years 1 month)
Національні виробничі групи компаній, Киев (FMCG)

•консолідація і детальний аналіз управлінської звітності групи бізнес-юнітів (молочні заводи в Україні та за кордоном);
•контроль та аналіз виробничої, економічної та фінансової діяльності підприємств групи;
•комплексний аналіз маржинального доходу в оперативній та фінансовій звітності групи компаній;
•участь в розробці та впровадженні системи бюджетування та управлінського обліку;
•формування бюджету підприємства, контроль його виконання та аналіз ключових показників ефективності;
•розрахунок планової та аналіз фактичної собівартості продукції, калькуляція витрат на виробництво продукції;
•аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та структурних підрозділів, надання звітів для керівництва за економічними показниками (ефективність виробництва, продаж продукції, витрати на виробництво продукції, заробітна плата, рух грошових коштів і т.п.);
•короткострокове і довгострокове планування діяльності компанії;
•складання регламентованої звітності згідно облікової політики компанії та МСФЗ (P&L, BS, CF та інші);
•складання різних похідних звітів на основі даних оперативного та фінансового управлінського обліку;
•розробка, вдосконалення та оптимізація форматів управлінської звітності;
•моделювання існуючих бізнес-процесів та майбутніх проектів компанії;
•безпосередня участь в проекті оптимізації та автоматизації управлінського і фінансового обліку згідно облікової політики компанії та МСФЗ (впровадження автоматизованої системи управлінського обліку – ІНТАЛЕВ: Корпоративний менеджмент);
•написання технічних завдань для розробки необхідних звітів і форм в обліковій системі;
•тестування нового функціоналу облікової системи (в якості кінцевого користувача).


Language proficiencies

English — average


Additional information

ДЕТАЛЬНЕ РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ - ЗА ЗАПИТОМ

Досягнення:

успішний досвід створення систем управлінського обліку з нуля в групі компаній;
успішний досвід розробки та впровадження систем бюджетування в групі компаній;
успішний досвід впровадження і автоматизації фінансового обліку;
повне розуміння структури, правил підготовки і аналізу фінансової звітності;


Навички і компетенції:

фінансове і бізнес планування;
бюджетування та моделювання;
аналіз звітності та фінансово-економічної діяльності компанії;
стратегічне планування;
управлінська та фінансова звітність;
автоматизація обліку та звітності;
організація роботи та управління фінансовим департаментом;
інвестиційні проекти.


Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: