Resume from May 27, 2024

Personal information hidden

This job seeker decided to hide his personal information and contact info, but you can send a message to him or suggest a job to him.

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/7692189

Финансовый директор, заместитель, начальник финансового отдела

Employment:
Full-time, part-time.
City of residence:
Kyiv
Ready to work:
Chernivtsi, Khmelnytskyi, Kyiv, Lviv, Remote, Ternopil, Uzhhorod

Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Фінансовий директор, керівник фінансово-економічних служб

from 11.2015 to now (8 years 6 months)
Харчова промисловість

•стратегічне та поточне планування діяльності компанії (в т.ч. сценарне прогнозування та моделювання);
•контроль, планування і управління грошовими потоками групи компаній, оптимізація фінансового навантаження (на щоденній/щомісячній основі);
•розробка та впровадження системи бюджетування діяльності компанії (короткострокового та довгострокового), її допрацювання під потреби менеджменту (розробка єдиного регламенту і методик для формування планів, визначення форматів, ключових показників діяльності і т.п.);
•довгострокове і поточне планування діяльності компаній, складання прогнозів, моделювання сценаріїв діяльності, обгрунтування нових інвестиційних проектів;
•складання регламентованої звітності згідно облікової політики компанії та МСФЗ (P&L, BS, CF та інші);
•розрахунок проміжних результатів діяльності групи компаній (оперативний факт з детальним аналізом можливих відхилень: складання P&L, проведення факторного аналізу маржинальності продукції, аналіз поточних операційних витрат; інші оперативні звіти, що відображають поточну ситуацію в господарській діяльності);
•оперативне управління фінансово-економічною діяльністю компаній на щоденінй основі, взаємодія з іншими підрозділами з метою прийняття оптимальних рішень в інтересах діяльності компаній;
•контроль і організація ведення управлінського, бухгалтерського і податкового обліку, складання регулярної звітності, регулярний аналіз фінансово-економічного стану підприємтв (фінансова звітність для менеджменту компанії, бухгалтерська і податкова звітність для зовнішніх користувачів, оперативна звітність)
•податкове планування, виявлення фінансових і податкових ризиків, оптимізація оподаткування;
•розробка і контроль дотримання єдиної методології обліку, єдиних принципів та форматів звітності на всіх підприємтсвах групи компаній, консолідація звітності;
•взаємодія з банками по питаннях використання банківських інструментів в діяльності (кредитний портфель, додаткове фінансування, зарплатні проекти, нові інвестиційні проекти і тп.);
•організація роботи та управління фінансовими та ІТ департаментами групи компаній, оцінка роботи підлеглих;
•автоматизація управлінського обліку на всіх підприємтсвах групи компаній (на базі 1С 7.7, 8.3);
•контроль та оптимізація бізнес-процесів компанії, виявлення та управління ризиками, їх мінімізація;

Провідний економіст

from 10.2010 to 11.2015 (5 years 1 month)
Національні виробничі групи компаній, Киев (Харчова промисловість)

•консолідація і детальний аналіз управлінської звітності групи бізнес-юнітів (молочні заводи в Україні та за кордоном);
•контроль та аналіз виробничої, економічної та фінансової діяльності підприємств групи;
•комплексний аналіз маржинального доходу в оперативній та фінансовій звітності групи компаній;
•участь в розробці та впровадженні системи бюджетування та управлінського обліку;
•формування бюджету підприємства, контроль його виконання та аналіз ключових показників ефективності;
•розрахунок планової та аналіз фактичної собівартості продукції, калькуляція витрат на виробництво продукції;
•аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та структурних підрозділів, надання звітів для керівництва за економічними показниками (ефективність виробництва, продаж продукції, витрати на виробництво продукції, заробітна плата, рух грошових коштів і т.п.);
•короткострокове і довгострокове планування діяльності компанії;
•складання регламентованої звітності згідно облікової політики компанії та МСФЗ (P&L, BS, CF та інші);
•складання різних похідних звітів на основі даних оперативного та фінансового управлінського обліку;
•розробка, вдосконалення та оптимізація форматів управлінської звітності;
•моделювання існуючих бізнес-процесів та майбутніх проектів компанії;
•безпосередня участь в проекті оптимізації та автоматизації управлінського і фінансового обліку згідно облікової політики компанії та МСФЗ (впровадження автоматизованої системи управлінського обліку – ІНТАЛЕВ: Корпоративний менеджмент);
•написання технічних завдань для розробки необхідних звітів і форм в обліковій системі;
•тестування нового функціоналу облікової системи (в якості кінцевого користувача).

Language proficiencies

English — average

Additional information

ДЕТАЛЬНЕ РОЗГОРНУТЕ РЕЗЮМЕ - ЗА ЗАПИТОМ

Досягнення:

успішний досвід створення систем управлінського обліку з нуля в групі компаній;
успішний досвід розробки та впровадження систем бюджетування в групі компаній;
успішний досвід впровадження і автоматизації фінансового обліку;
повне розуміння структури, правил підготовки і аналізу фінансової звітності;


Навички і компетенції:

фінансове і бізнес планування;
бюджетування та моделювання;
аналіз звітності та фінансово-економічної діяльності компанії;
стратегічне планування;
управлінська та фінансова звітність;
автоматизація обліку та звітності;
організація роботи та управління фінансовим департаментом;
інвестиційні проекти.

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: