Resume from June 6, 2024 File

Ліна

Бухгалтер, економіст, кадровик

City:
Slavuta

Contact information

The job seeker has entered a phone number .

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Uploaded file

Quick view version

This resume is posted as a file. The quick view option may be worse than the original resume.

Резюме
Кучинська Ліна Анатоліївна

Адреса: м. Славута, вул. Ломоносова, 59, тел. [open contact info](look above in the "contact info" section),
Мета: Претендую на отримання вакантної посади бухгалтера
Освіта: Український транспортний університет, спеціальність - економіка і управління в
будівництві, інженер-економіст–1999 р.

Досвід роботи:

08.2022 р. по теперішній час –філія «Славутський райавтодор» (будівництво і ремонт
автомобільних доріг)
Посада: провідний бухгалтер
Виконувана робота:
• Ведення та облік ПДВ, реєстрація податкових накладних, формування та подача декларації з ПДВ
• Ведення та облік розрахунків з покупцями та постачальниками, дебіторами та кредиторами
• Ведення та облік матеріалів;

2018-2021р. – Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької обласної ради
Посада: головний бухгалтер
Виконувана робота:
• аналіз фінансового-господарської діяльності установи;
• ведення бухгалтерського та податкового обліку;
• складання бюджетної та фінансової звітності;
• складання та подача звітності до контролюючих органів.
• подання інформацій департаменту освіти та Хмельницькій обласній раді.

2016-2018р. - Колективне підприємство «Славутський піщаний кар'єр» (добування корисних
копалин)
Посада: заступник директора
Виконувана робота:
• аналіз фінансового-господарської діяльності підприємства;
• управління персоналом;
• отримання дозвільних документів у різних установах та організаціях;
• керування рухом коштів.

2007-2016р. - Державна податкова служба
Посада: ревізор-інспектор
Виконувана робота:
• адміністрування податку на додану вартість;
• адміністрування місцевих податків і зборів, ресурсних, рентних платежів та плати за землю;
• контрольно-перевірочна робота з відшкодування ПДВ;
• контрольно-перевірочна робота господарської діяльності юридичних осіб.

2001-2007 рр. - ТОВ «Залізничник» (залізничні перевезення)
Посада: головний бухгалтер
Виконувана робота: ведення бухгалтерського та податкового обліку у повному обсязі:
• нарахування та облік заробітної плати;
• розрахунки з дебіторами і кредиторами;
• матеріали, складання підзвітних матеріалів;
• ведення журналів ордерів, головної книги, тощо;
• складання бухгалтерської та податкової звітності.

04.2001-09.2001 - Нетішинське ТВБВ банку Україна
Посада:виконуючий обов’язки головного бухгалтера

1999-2000 – ПАТ «Славутський завод залізобетонних виробів»
Посада: бухгалтер по оплаті праці
Виконувана робота:
• нарахування та облік заробітної плати (100чол.);
• відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку обліку;
• складання та подача звітності до фондів соціального страхування, податкової.

Мови:
• Українська – рідна;
• Російська – рідна;
• Німецька розмовна – достатньо для вільного спілкування.

Особисті дані:
Дата народження 03.07.1975, одружена, виховую 2-х дітей віком 14 та 18 років.
Відповідальна, комунікабельна, швидко освоюю нову інформацію, маю водійські права
категорії В, впевнений користувач ПК, володію Word, Excel, Me Dok.

Інтереси:
Література, туризм.

CV
Lina Kuchinskaya

Address: Lomonosov st., 59, Slavuta, Khmelnytsky region, tel. [open contact info](look above in the "contact info" section)
Target: I want to take a vacant position.
Education: National transport university, specialty - Economics and Management in Construction,
1999

Work experience:
2016-2018 - Collective enterprise "Slavutsky sand quarry" (extraction of minerals)
Position: Deputy Director
Executed work:
• analysis of financial and economic activities of the enterprise;
• personnel management;
• obtaining permits in various institutions and organizations;
• cash flow management.

2007-2016 - Slavuta Joint State Tax Inspectorate of the General Division of the Ministry of Revenue and Duties of Ukraine
Position: Controller-inspector
Executed work:
• administration of local taxes and fees, resource, rental payments and land fees,
• administration of VAT,
• control and verification work to recover VAT,
• control and verification economic activities of legal entities.

2001-2007 - LTD "Zheleznodorozhnik" (railway transportation)
Position: Chief Accountant
Executed work: accounting and tax accounting in full:
• calculation and accounting of wages,
• settlements with debtors and creditors,
• materials, compilation of accountable materials.
• Maintenance of order logs, general ledger and other.
• Preparation of accounting and tax reporting.

04.2001-09.2001 - Netishyn Branch of the bank "Ukraine"
Position: performing the duties of the chief accountant

1999-2000 - PJSC "slavutskiy factory of refined concrete wood products"
Position: Payroll accountant
Executed work:
• calculation and accounting of wages (100 persons),
• reflection of operations in accounting,
• compilation and submission of reports to Fund Social Insurance and tax servis.

Languages:
• Ukrainian – native;
• Russian – native;
• German – Upper-intermediate.

Personal data: Born in 03.07.1975, married, have 2 children.
Responsible, sociable, quickly mastering new information, possessing a driver's license of category B, confident user of PC.

Interests: literature, tourism.

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: