Вживання російської небезпечне

Чому ми так вважаємо
Перейти на українську

Резюме от 19 декабря 2022Файл

Інеса

Юрисконсульт

Возраст:
50 лет
Город проживания:
Володарка
Готов работать:
Удаленно

Контактная информация

Соискатель указал телефон и эл. почту.

Фамилия, контакты и фото доступны только для зарегистрированных работодателей. Чтобы получить доступ к личным данным кандидатов, войдите как работодатель или зарегистрируйтесь.


Загруженный файл

Версия для быстрого просмотра

Это резюме размещено в виде файла. Эта версия для быстрого просмотра может быть хуже, чем оригинал резюме.

Янголь Інеса Павлвівна
Дата нарождения – 23.11.1972.
Мобильный телефон: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»)

КВАЛІФІКАЦІЯ Юрист, соціальний педагог, вчитель основ правознавства.
Досвід роботи: провідний юрисконсульт, начальник реєстраційної
служби, державний реєстратор, провідний спеціаліст І категорії,
секретар судового засідання.
МЕТА Отримання посади юрисконсульта юридичної служби, помічника
адвоката, готова до освоєння нової професії, професіонального
розвитку та росту, прагну високого стабільного заробітку.
ДОСВІД РОБОТИ
06.03.2018 р. – 01.09.2022 Провідний юрисконсульт групи правового забезпечення
Рубіжанського району електричних мереж ТОВ «Луганське
енергетичне об’єднання» (м. Старобільськ), підприємства -
ліцензіата по розподілу електроенергії місцевими мережами на
території Луганської області.

Основні обов’язки:
- організація роботи групи правового забезпечення; аналітична робота,
оформлення звітів;
- юридичний аналіз, підготовка та супровід цивільно-правових та інших
договорів, проектів договорів, протоколів розбіжностей (підряд,
поставка, купівля-продаж, виконання робіт та надання послуг, оренда та
ін.);
- розробка внутрішніх локальних актів (накази, розпорядження,
положення, інструкції, правила);
- консультації з правових питань;
- підготовка висновків з правових питань;
- участь у засіданнях комісій по розгляду актів про порушення Правил
роздрібного ринку електричної енергії;
- моніторинг законодавства, юридичної практики;
- претензійно-позовна робота;
- представництво інтересів підприємства в судах загальної юрисдикції
України, правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого
самоврядування;
- робота з державною виконавчою службою по стягненню дебіторської
заборгованості підприємства.
Результати судових розглядів, в яких приймав участь претендент:
- стягнення збитків завданих підприємству споживачами (юридичними
та фізичними особами)
- визнання протиправними дії державного виконавця;
- визнання права власності на нерухоме майно;
- визнання незаконними дії та недійсними постанови державних
виконавців про стягненя з підприємства виконавчого збору, виконавчих
витрат;
- притягнення в господарських справах правонаступників, заміна сторін
у виконавчих провадженнях.
29.04.2016 р. – 18.08.2016 р. Державний реєстратор відділу державної реєстрації
Старобільської районної державної адміністрації
Основні обов’язки:
- проведення правової експертизи документів, наданих для
державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно
- встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих
документів вимогам законодавства, а також відсутність
суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими
правами на нерухоме майно та їх обтяженнями
- перевірка документів на наявність підстав для проведення
реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви про державну
реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації
прав, відмови в державній реєстрації прав та приймає відповідні
рішення;
- проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців;
- формування, ведення та забезпечення зберігання реєстраційних
справ;
- оформлення та видання виписок, довідок та витягів з Єдиного
державного реєстру;
- проведення державної реєстрації змін до установчих документів
юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця
проживання фізичних осіб – підприємців;
- проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб та
держану реєстрацію припинення підприємницької діяльності
фізичними особами – підприємцями;
- оформлення, видача та засвідчення юридичним особам дублікатів
оригіналів їх установчих документів та змін до них;
- консультування громадян з питань, що стосуються державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, речових
прав на нерухоме майно;
08.07.2014 р. – 16.02.2016 р. Начальник реєстраційної служби, заступник начальника
управління юстиції з питань державної реєстрації Старобільського
районного управління юстиції (в підпорядкуванні – 7 державних
реєстраторів).
Основні обов’язки:
- організація роботи державних реєстраторів Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно; аналітична робота, оформлення
звітів;
- організація роботи державних реєстраторів Державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; аналітична робота, оформлення звітів;
- проведення правової експертизи документів, наданих для
державної реєстрації; прийняття рішення про реєстрації або
відмову; внесення відомостей до Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно, внесення відомостей до Державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
- представництво інтересів державної реєстраційної служби
Старобільського районного управління юстиції в судах загальної
юрисдикції України, правоохоронних органах, органах державної влади
та місцевого самоврядування;
Результати судових розглядів, в яких приймав участь претендент:
- визнання правомірними дії державного реєстратора;
01.07.2013 р. – 08.07.2014 р. Начальник відділу – державний реєстратор відділу державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
легалізації громадських формувань реєстраційної служби
Старобільського районного управління юстиції (в підпорядкуванні
– 3 державних реєстратора).
Основні обов’язки:
- організація роботи державних реєстраторів Державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань; аналітична робота, оформлення звітів;
- проведення правової експертизи документів, наданих для
державної реєстрації; прийняття рішення про реєстрації або
відмову; внесення відомостей до Державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
- представництво інтересів відділу державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації громадських
формувань в судах загальної юрисдикції України, правоохоронних
органах, органах державної влади та місцевого самоврядування;
01.03.2004 – 30.06.2013 Провідний спеціаліст Старобільського районного управління
юстиції.
Основні обов’язки:
- державна реєстрація нормативно-правових актів РДА, її
управлінь, відділів, інших підрозділів, що стосуються прав, свобод
й законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер
органів виконавчої влади;
- перевірка в РДА, її управліннях, відділах, інших структурних
підрозділах стану додержання законодавства про державну
реєстрацію НПА, вимога у разі потреби подання НПА на державну
реєстрацію або їх скасування, внесення пропозиції про усунення
виявлених порушень і недоліків та притягнення до
відповідальності посадових осіб, винних у допущених
порушеннях;
- скасування рішення про державну реєстрацію НПА;
- координація правової роботи й правової освіти громадян;
сприяння розвитку правової науки, формуванню у громадян
правового світогляду;
- перевірка в територіальних органах міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, органах виконавчої влади,
місцевій РДА, а також на державних підприємствах, в установах,
організаціях та державних господарських об'єднаннях стан
правової роботи, надання рекомендації щодо її поліпшення,
внесення пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків
та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у
допущених порушеннях;
- легалізація місцевих громадських організацій, місцевих осередків
всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (крім
місцевих громадських організацій та місцевих осередків
всеукраїнських і міжнародних громадських організацій, легалізація
яких віднесена до делегованих повноважень виконавчих органів
сільських, селищних, міських рад), місцевих та первинних
професійних спілок та їх об'єднань, реєстрацію структурних
утворень політичних партій, державну реєстрацію місцевих
благодійних організацій, відділень (філій, представництв)
всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій,
регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків
всеукраїнських творчих спілок, місцевих асоціацій кредитних
спілок, статутів територіальних громад сіл, селищ, міст.
05.12.2003 – 30.04.2004 Спеціаліст І категорії Старобільського районного управління
юстиції.
Основні обов’язки:
- доведення інформацію про збірники актів законодавства, що
видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій та громадян;
- координація діяльності територіальних органів міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади, місцевої державної
адміністрації з питань систематизації законодавства, перевірка
стану такої діяльності,
- здійснення через засоби масової інформації інформування
населення з питань держави і права, захисту прав і основних
свобод людини, чинного законодавства та діяльності підвідомчих
органів та установ юстиції;
16.08.2001 – 01.11.2003 Секретар суду; Секретар судових засідань Старобільського
районного суду.
Основні обов’язки:
- підготовка наявних матеріалів справи до розгляду.
- сповіщення учасників процесу про проведеному засіданні і
забезпечення їх явки.
- участь в самому засіданні і ведення в ході його протоколу.
- оформлення справи відповідно до законодавства.
- архівація документів і передача їх в службу канцелярії.
- виконувати інші доручення головуючого, що стосуються
розгляду справи.
ОСВІТА
ТОВ Вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань», місцезнаходження філії –
м. Луганськ;
повна вища освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація юрист;
період навчання ;
05.08.2009 – 27.02.2012 – отримала диплом бакалавра;
02.04.2012 – 23.04.2013 – отримала диплом спеціаліста;
Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка,
місцезнаходження філії – м. Старобільськ
повна вища освіта за спеціальністю «Соціальна педагогіка», кваліфікація соціальний педагог, вчитель
основ правознавства;
період навчання
01.09.2004 – 30.06.2008 – отримала диплом бакалавра
01.09.2008 – 30.06.2009 – отримала диплом спеціаліста.
Луганський політехнічний коледж, місцезнаходження – м. Луганськ,
освіта за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист;
період навчання: 09.1997 – 03.2000 – отримала диплом молодшого спеціаліста
Додаткова інформація.
- розлучена у 1997 році, маю неповнолітніх дітей, яких виховую одна: син 14.03.2006 року
народження, донька 26.11.2012 року народження;
- з 23.08.2022 зареєстрована як внутрішньо переміщена особа, місце реєстрації Луганська обл., м.
Старобільськ, фактичне місцеперебування: Київська обл., Білоцерківський район, смт. Володарка.
- відповідальна, здібна до самостійної роботи, маю досвід колективної роботи, стримана, маю повагу
до оточуючих, дотримуюсь корпоративної етики.
- маю моноблок, впевнений користувач ПК, є можливість виконувати роботу дистанційно.
- електронна пошта: [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»); [открыть контакты](см. выше в блоке «контактная информация»).

Викладені дані станом на 19.12.2022

Похожие кандидаты

Все похожие кандидаты


Кандидаты в категории
Кандидаты по городам

Сравните свои требования и зарплату с вакансиями других компаний: