Resume from October 15, 2019 PRO

Personal information hidden

This job seeker decided to hide his personal information and contact info, but you can send a message to him or suggest a job to him.

This job seeker has chosen to hide his personal information and contact info. You can contact him using this page: https://www.work.ua/resumes/5003394/

Бухгалтер

Full-time, part-time, remote.

City:
Ternopil

Contact information

This job seeker has hidden his personal information, but you can send him a message or suggest a job to him if you open his contact info.

In order to open contacts, sign in as an employer or register.


Work experience

Головний бухгалтер ФОП 3, 2група

from 02.2018 to now (1 year 8 months)
Торгівля

-Ведення бухгалтерського та податкового обліку
-Ведення кадрового діловодства (пошук кандидатів, проводила співбесіди, оформлення на роботу, звільнення, заповнення трудових книжок, накази, посадові інструкції, штатні розписи, табелювання робочого часу, формування кадрового резерву).
- Співпраця з контрагентами, укладання договорів, звірки.
- Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості.
- Ведення касових та безготівкових розрахунків.
- Планування бюджету та контроль за його дотриманням
- Контроль кредитного портфеля
- Робота з клієнт-банком.
- Податкова та статистична звітність.

Бухгалтер

from 08.2016 to 12.2017 (1 year 4 months)
Агропромислове підприємство, Тернополь (АПК)

-Облік будівельних матеріалів
-Контроль обліку ТМЦ (складський облік)
-Контроль за веденням обліку продуктів харчування
-Проведення інвентаризації ТМЦ, запасних частин та основних засобів
-Введення розрахунків з підзвітними особами (відрядження)
-Розрахунки з контрагентами; акти звірки, контроль дебіторської та кредиторської заборгованості, договори.
-Облік страховок та автоцивілки
-Виставлення рахунків та актів виконаних робіт контрагентам.
-Реалізація товарів
-Облік послуг сторонніх організацій
-Облік внутрішньої оренди с/г техніки
-Облік адмін. пального (прихід, списання, переміщення та контроль за внесенням подорожніх листів в систему 1С)
-Контроль за оформленням договорів позики та ведення реєстру.
-Реєстрація довіреностей.
-Моніторинг законодавства.
-Формування, консолідація і надання періодичної управлінської звітності.
- Досвід проходження податкової перевірки.

Головний бухгалтер відділу Міської ради-Територіальний центр соціального обслуговування:

from 02.2014 to 07.2016 (2 years 5 months)
Міська рада, Тернополь (бюджетна організація)

-Планування фактичних витрат та грошових надходжень
-Складання річного бюджету
-Контроль за виконанням бюджету
-Контроль та аналіз доходів і витрат
-Моніторинг законодавства
-Робота з первинними документами
-Облік заробітної плати (нарахування, проведення та виплата)
-Облік відряджень (нарахування, проведення та виплата)
-Ведення обліку благодійного рахунку
-Укладання договорів з контрагентами
-Ведення обліку платних послуг
-Облік касових операцій
-Ведення обліку ТМЦ та основних засобів
-Складання та подання звітності у: ДПІ, Пенсійний фонд, Соц.страх, органи Державної казначейської служби України, Фінансове управління, Управління соціального захисту, Департамент соціальної політики.
-Кадрове діловодство
-Видача бухгалтерських довідок
--------Посада: бухгалтер централізованої бухгалтерії у відділі освіти Міської ради:
-Планування фактичних витрат
-Складання річного бюджету по заробітній платі
-Контроль за виконанням бюджету
-Робота з первинними документами
-Нарахування заробітної плати 250 чол. (лікарняні, відпускні, відрядні)
Складання та подання звітності у: ДПІ, Пенсійний фонд, Статистика, -Соц.страх., Фінансове управління, Департамент освіти і науки.
-Видача довідок по заробітній платі для органів Соціального захисту населення, ДПІ; візові центри, банки.
-Надання консультативних послуг по заробітній платі працівникам
-Збір та узагальнення управлінської інформації для розгляду керівництва.
-Робота з відкритим ресурсом Є-data (оприлюднення інформації про використання бюджетних коштів установи)
-Досвід проходження державних перевірок

Бухгалтер; заступник головного бухгалтера

from 10.2012 to 01.2014 (1 year 3 months)
ТзОВ «Техпродпостач», Тернополь (Виробництво продуктів швидкого приготування)

-Внесення в 1С Бухгалтерію7.7 прихідних та податкових накладних
-Ведення обліку підзвітних грошових коштів
-Списання ТМЦ
-Ведення складського обліку
-Проведення банківських виписок
-Ведення обліку підзвітних грошових коштів (відрядження)
-Нарахування заробітної плати
-Звітність у відділ статистики


Education

Тернопільський національний економічний університет

Облік і аудит, Тернополь
Higher, from 09.2007 to 06.2012 (4 years 9 months)


Additional education

Навчання з курсу: «1С: Бухгалтерія 8.2. Як працювати професійно» у Консалтингові компанії «Бізнес центр». (2013)


Additional information

Досвідчений користувач:
Досвідчений користувач: 1С Бухгалтерія 7.7; 8.2. та 8.3, Парус, Клієнт-банк, MeDoc, OPZ, SONATA, MS Office (Word, Exсel, Power Point, Outlook), навики роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari) і E-mail (Outlook Express), Ліга Закон, Є-data професійні навики з програмою Payments, Рlat.
Навички управління персоналом.
Регулярно відвідую бухгалтерські семінари, про що засвідчують сертифікати..


Особисті якості:
Комунікабельність, стресостійкість, працьовитість, креативність, відповідальність, порядність, пунктуальність, наполегливість, цілеспрямованість, здатність до аналітичного мислення,
без шкідливих звичок.


Save to applications Already in applications

Similar resumes

All similar resumes


Resumes in categories
Resumes by city

Compare your requirements and salary with other companies' jobs: