Resume from May 7, 2024 PRO

Антон

Інженер з транспорту, диспетчер, логіст, 12 000 UAH

Employment:
Full-time.
Age:
29 years
City:
Lviv

Contact information

The job seeker has entered a phone number , email and address.

Name, contacts and photo are only available to registered employers. To access the candidates' personal information, log in as an employer or sign up.

Work experience

Майстер малярної ділянки

from 09.2020 to 02.2021 (5 months)
ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", Харків (Ремонт вантажних вагонів)

-Забезпечувати виконання ділянкою у встановлений термін планових завдань, підвищення продуктивності праці, суворого дотримання технологічних процесів.
-Здійснювати формування бригад.
-встановлюється і своєчасно доводити виробничі завдання бригадам, окремим робітникам відповідно до затверджених планів і графіків виробництва.
-Створювати умови для виконання робочими ділянки норм виробітку.
-Забезпечувати правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.
-перевіряти якість виконуваних робіт на ділянці.
-вести виховну роботу в колективі.
-Слідкувати за економним витрачанням лако-фарбових виробів з дотриманням правил технічної експлуатації обладнання та інструментів, правил техніки безпеки та виробничої санітарії на ділянці.
-Забезпечувати суворе дотримання робітниками ділянки трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Інженер з транспорту

from 11.2019 to 05.2020 (6 months)
КП «ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №3», Харків (Транспорт, логістика)

• організація забезпечення планового випуску рухомого складу на лінію відповідно до добової занарядки і виконання заданого розкладу руху, фінансового плану на закріплених маршрутах.
• спільно з начальником відділу збору виручки безперервно підвищувати рентабельність роботи маршруту та забезпечення плану перевезень пасажирів і доходів кожним кондуктором і водієм.
• постійно підвищувати трудову і транспортну дисципліну серед водійського складу і кондукторів, забезпечення суворого виконання посадової та робочої інструкцій, правил експлуатації і правил дорожнього руху.
• щомісячно аналізувати та звітувати про трудову і транспортну дисципліну серед водійського складу і кондукторів начальнику відділу експлуатації.
• здійснювати перевірку пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах, що обслуговує підприємство.
• вивчати і постійно виявляти місця з погіршеними умовами безпеки руху. Своєчасно встановлювати порядок проїзду по них і сповіщати про це водіїв.
• шляхом особистого об’їзду перевіряти стан контактної мережі і посадкових майданчиків, вживати негайних заходів по усуненню дефектів, а саме ставлячи до відома про це диспетчера підприємства та центрального диспетчера.
• контролювати технічний та санітарний стан тролейбусів, екіпіровку рухомого складу.
• щотижнево аналізувати та звітувати про технічний стан рухомого складу.
• брати участь в аналізі роботи рухомого складу та в розробленні на основі аналізу планів оргтехзаходів щодо поліпшення якісних показників рухомого складу, підвищення коефіцієнту випуску, зменшення кількості випадків повернення з лінії через технічні несправності та з інших причин, скорочення цілодобових простоїв.
• брати участь при випуску рухомого складу на лінію, перевіряти його технічний та санітарний стан, а також перевіряти технічний стан GPS навігації, відповідно до стану доповідати письмово начальнику відділу експлуатації.
• проводити маршрутні збори водіїв і кондукторів.
• інструктувати і навчати водіїв економному витраченню електроенергії, збереженню рухомого складу при експлуатації.
• організовувати повсякденний контроль за технічним станом рухомого складу та дотримання правил технічної експлуатації.
• вживати заходів щодо відновлення порушеного руху за розкладом. Проводити аналіз регулярності руху по кожному маршруту з прийняттям належних заходів щодо підвищенню регулярності руху.
• спільно з начальником відділу безпеки дорожнього руху розслідувати на місці і встановлювати причини ДТП, негайно повідомляти про них начальнику відділу експлуатації, диспетчеру підприємства, черговому центральному диспетчеру , з подальшим оформленням подій рапортом.
• не допускати наявності скарг на роботу водіїв та кондукторів. Брати участь у розгляданні скарг.

Менеджер з автомобільних перевезень

from 03.2019 to 06.2019 (3 months)
ТОВ "Торговий дім стандарт трейд, Харків (Транспорт, логістика)

Організація виконання замовлень вантажовласників на перевезення вантажів і надання супутніх перевезенню транспортних послуг.

Розвивання взаємозв'язків зі споживачами транспортних послуг, сторонніми транспортними і транспортно-експедиційними організаціями.

Вивчення попиту на вантажні перевезення, його коливання в зв'язку зі змінами в податковій, ціновій і митній політиці, ін.; проводить маркетингові дослідження; з'ясовання запиту і вимоги споживачів транспортних послуг; розробляє заходи щодо формування попиту і залучення нових клієнтів.

Вивчення кон'юнктури і тенденції розвитку транспортного ринку.

Розроблення програми розширення комплексу послуг по перевезенню вантажів і інших транспортних послуг.

Здійснення пошуку клієнтів і ведення переговорів по укладенню договорів перевезення, транспортно-експедиційного обслуговування, інших.

Визначення і погодження договірних тарифів.

Консультація клієнтів по наступним питаннях: правила, терміни доставки й умови перевезень вантажів; порядок оформлення договорів, заявок і перевізних документів; порядок оплати перевезень і додаткових послуг; розміри провізної плати і правила розрахунків за послуги; санкції за недотримання умов укладених договорів.

Підготовлення, оформлення і візування документів, необхідних для укладення договорів від імені організації з клієнтами.

Аналіз інформації про платоспроможність і надійність клієнтів; ведення обліку дебіторської заборгованості за перевезення вантажів і інші зроблені послуги.

Організація прийому заявок; оформлення платіжних і перевізних документів.

Організація, корегування і контроль виконання робіт з подачі транспортних засобів під завантаження (вивантаження), робіт з перевезення вантажів; контроль тривалісті вантажно-розвантажувальних робіт.

Інформування клієнтів про місце перебування вантажів і погоджує умови перевезення при форс-мажорних обставинах.
Здійснення зв'язоку із клієнтурою, вантажно-розвантажувальними і диспетчерськими пунктами.

Вводення в електронні бази даних інформації з перевізних документів.

Контроль і вживання заходів по усуненню відхилень у виконанні прийнятих замовлень і договорів.

Розробка і впровадження заходів щодо ліквідації і попередження несхоронності вантажів при перевезеннях, навантаженні, вивантаженні, сортуванні, збереженні й інших операції з вантажами.

Ведення обліку доходів і витрат, зв'язаних з перевезенням.

Розробка і проводення заходів щодо підвищення якості транспортних послуг, що надаються.


Ведення документації і підготовка звітності у встановлений термін.

Забезпечення схоронності комерційної таємниці клієнтів.

Оператор станційно-технологічного центру оброблення поїзної інформації

from 02.2019 to 03.2019 (1 month)
АТ "Укрзалізниця", Харків (Транспорт, логістика)

Приймання, оброблення і передача інформації щодо поїздів, вагонів, вантажів. Проводення натурної перевірки номерів вагонів у поїздах, їх умовну розмітку. Перевірка відповідністі перевізних документів даним телеграми — натурного листа та сітьовій розмітці вагонів. Коректування телеграми — натурного листа поїзда і сортувального лист відповідно до результатів перевірки. Ведення безперервного номерного обліку наявності і розташування вагонів на коліях станції, підрахунок довжини і ваги накопичуваних груп вагонів.

Оператор сортувальної гірки

from 11.2018 to 02.2019 (3 months)
АТ "Укрзалізниця", Харків (Транспорт, логістика)

Ведення процесу розпуску поїздів на механізованих гірках за допомогою пристроїв автоматичного регулювання швидкості і керування автоматичними сигналами з пульта керування. Перевоедення централізованих стрілок та керування сигналами для приготування маршрутів слідування відчепів у процесі розпуску поїздів та маневровими пересуваннями у горловині сортувального парку.
Регулювання швидкості руху вагонів шляхом гальмування їх вагонними уповільнювачами для забезпечення необхідними інтервалами між відчепами і допустиму швидкість з’єднання вагонів у сортувальному парку. Контролюання правильності роботи гіркових пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стеження за відповідністю маршрутів слідування відчепів даним сортувального листка. Передавання інформації про порядок розпуску поїзда, зміни направлення слідування відчепів та наявності вагонів з вантажами, які потребують під час гальмування особливої обережності.

Education

Український державний університет залізничного транспорту

Управління процесами перевезень. Транспорні технології, Харків
Higher, from 2015 to 2018 (2 years 9 months)

Харьківский автотранспортний техникум ім. С.Орджонікідзе

Організація перевезень та управління на автотранспорт, Харків
Unfinished higher, from 2012 to 2015 (2 years 9 months)

Additional education and certificates

«Харківський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства "Укрзалізниця"

2018

Knowledge and skills

MS Excel MS Word AutoCAD Месплан АС Клієнт КОМПАС MS Office КОМПАС-3D Работа с оргтехникой Работа с факсом Word, Excel. Офісне обладнення (факс, копіювальні пристрої) Работа с ксероксом Ультразвукова терапія

Language proficiencies

  • Ukrainian — fluent
  • Russian — fluent
  • English — beginner

More resumes of this candidate

Similar candidates

All similar candidates


Compare your requirements and salary with other companies' jobs: