Резюме від 30 травня 2024 PRO

Антон

Інженер з транспорту, диспетчер, логіст, 20 000 грн

Зайнятість:
Повна зайнятість.
Вік:
29 років
Місто:
Львів

Контактна інформація

Шукач вказав телефон , ел. пошту та адресу.

Прізвище, контакти та світлина доступні тільки для зареєстрованих роботодавців. Щоб отримати доступ до особистих даних кандидатів, увійдіть як роботодавець або зареєструйтеся.

Досвід роботи

Майстер малярної ділянки

з 09.2020 по 02.2021 (5 місяців)
ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД", Харків (Ремонт вантажних вагонів)

-Забезпечувати виконання ділянкою у встановлений термін планових завдань, підвищення продуктивності праці, суворого дотримання технологічних процесів.
-Здійснювати формування бригад.
-встановлюється і своєчасно доводити виробничі завдання бригадам, окремим робітникам відповідно до затверджених планів і графіків виробництва.
-Створювати умови для виконання робочими ділянки норм виробітку.
-Забезпечувати правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.
-перевіряти якість виконуваних робіт на ділянці.
-вести виховну роботу в колективі.
-Слідкувати за економним витрачанням лако-фарбових виробів з дотриманням правил технічної експлуатації обладнання та інструментів, правил техніки безпеки та виробничої санітарії на ділянці.
-Забезпечувати суворе дотримання робітниками ділянки трудової і виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

Інженер з транспорту

з 11.2019 по 05.2020 (6 місяців)
КП «ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №3», Харків (Транспорт, логістика)

• організація забезпечення планового випуску рухомого складу на лінію відповідно до добової занарядки і виконання заданого розкладу руху, фінансового плану на закріплених маршрутах.
• спільно з начальником відділу збору виручки безперервно підвищувати рентабельність роботи маршруту та забезпечення плану перевезень пасажирів і доходів кожним кондуктором і водієм.
• постійно підвищувати трудову і транспортну дисципліну серед водійського складу і кондукторів, забезпечення суворого виконання посадової та робочої інструкцій, правил експлуатації і правил дорожнього руху.
• щомісячно аналізувати та звітувати про трудову і транспортну дисципліну серед водійського складу і кондукторів начальнику відділу експлуатації.
• здійснювати перевірку пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах, що обслуговує підприємство.
• вивчати і постійно виявляти місця з погіршеними умовами безпеки руху. Своєчасно встановлювати порядок проїзду по них і сповіщати про це водіїв.
• шляхом особистого об’їзду перевіряти стан контактної мережі і посадкових майданчиків, вживати негайних заходів по усуненню дефектів, а саме ставлячи до відома про це диспетчера підприємства та центрального диспетчера.
• контролювати технічний та санітарний стан тролейбусів, екіпіровку рухомого складу.
• щотижнево аналізувати та звітувати про технічний стан рухомого складу.
• брати участь в аналізі роботи рухомого складу та в розробленні на основі аналізу планів оргтехзаходів щодо поліпшення якісних показників рухомого складу, підвищення коефіцієнту випуску, зменшення кількості випадків повернення з лінії через технічні несправності та з інших причин, скорочення цілодобових простоїв.
• брати участь при випуску рухомого складу на лінію, перевіряти його технічний та санітарний стан, а також перевіряти технічний стан GPS навігації, відповідно до стану доповідати письмово начальнику відділу експлуатації.
• проводити маршрутні збори водіїв і кондукторів.
• інструктувати і навчати водіїв економному витраченню електроенергії, збереженню рухомого складу при експлуатації.
• організовувати повсякденний контроль за технічним станом рухомого складу та дотримання правил технічної експлуатації.
• вживати заходів щодо відновлення порушеного руху за розкладом. Проводити аналіз регулярності руху по кожному маршруту з прийняттям належних заходів щодо підвищенню регулярності руху.
• спільно з начальником відділу безпеки дорожнього руху розслідувати на місці і встановлювати причини ДТП, негайно повідомляти про них начальнику відділу експлуатації, диспетчеру підприємства, черговому центральному диспетчеру , з подальшим оформленням подій рапортом.
• не допускати наявності скарг на роботу водіїв та кондукторів. Брати участь у розгляданні скарг.

Менеджер з автомобільних перевезень

з 03.2019 по 06.2019 (3 місяці)
ТОВ "Торговий дім стандарт трейд, Харків (Транспорт, логістика)

Організація виконання замовлень вантажовласників на перевезення вантажів і надання супутніх перевезенню транспортних послуг.

Розвивання взаємозв'язків зі споживачами транспортних послуг, сторонніми транспортними і транспортно-експедиційними організаціями.

Вивчення попиту на вантажні перевезення, його коливання в зв'язку зі змінами в податковій, ціновій і митній політиці, ін.; проводить маркетингові дослідження; з'ясовання запиту і вимоги споживачів транспортних послуг; розробляє заходи щодо формування попиту і залучення нових клієнтів.

Вивчення кон'юнктури і тенденції розвитку транспортного ринку.

Розроблення програми розширення комплексу послуг по перевезенню вантажів і інших транспортних послуг.

Здійснення пошуку клієнтів і ведення переговорів по укладенню договорів перевезення, транспортно-експедиційного обслуговування, інших.

Визначення і погодження договірних тарифів.

Консультація клієнтів по наступним питаннях: правила, терміни доставки й умови перевезень вантажів; порядок оформлення договорів, заявок і перевізних документів; порядок оплати перевезень і додаткових послуг; розміри провізної плати і правила розрахунків за послуги; санкції за недотримання умов укладених договорів.

Підготовлення, оформлення і візування документів, необхідних для укладення договорів від імені організації з клієнтами.

Аналіз інформації про платоспроможність і надійність клієнтів; ведення обліку дебіторської заборгованості за перевезення вантажів і інші зроблені послуги.

Організація прийому заявок; оформлення платіжних і перевізних документів.

Організація, корегування і контроль виконання робіт з подачі транспортних засобів під завантаження (вивантаження), робіт з перевезення вантажів; контроль тривалісті вантажно-розвантажувальних робіт.

Інформування клієнтів про місце перебування вантажів і погоджує умови перевезення при форс-мажорних обставинах.
Здійснення зв'язоку із клієнтурою, вантажно-розвантажувальними і диспетчерськими пунктами.

Вводення в електронні бази даних інформації з перевізних документів.

Контроль і вживання заходів по усуненню відхилень у виконанні прийнятих замовлень і договорів.

Розробка і впровадження заходів щодо ліквідації і попередження несхоронності вантажів при перевезеннях, навантаженні, вивантаженні, сортуванні, збереженні й інших операції з вантажами.

Ведення обліку доходів і витрат, зв'язаних з перевезенням.

Розробка і проводення заходів щодо підвищення якості транспортних послуг, що надаються.


Ведення документації і підготовка звітності у встановлений термін.

Забезпечення схоронності комерційної таємниці клієнтів.

Оператор станційно-технологічного центру оброблення поїзної інформації

з 02.2019 по 03.2019 (1 місяць)
АТ "Укрзалізниця", Харків (Транспорт, логістика)

Приймання, оброблення і передача інформації щодо поїздів, вагонів, вантажів. Проводення натурної перевірки номерів вагонів у поїздах, їх умовну розмітку. Перевірка відповідністі перевізних документів даним телеграми — натурного листа та сітьовій розмітці вагонів. Коректування телеграми — натурного листа поїзда і сортувального лист відповідно до результатів перевірки. Ведення безперервного номерного обліку наявності і розташування вагонів на коліях станції, підрахунок довжини і ваги накопичуваних груп вагонів.

Оператор сортувальної гірки

з 11.2018 по 02.2019 (3 місяці)
АТ "Укрзалізниця", Харків (Транспорт, логістика)

Ведення процесу розпуску поїздів на механізованих гірках за допомогою пристроїв автоматичного регулювання швидкості і керування автоматичними сигналами з пульта керування. Перевоедення централізованих стрілок та керування сигналами для приготування маршрутів слідування відчепів у процесі розпуску поїздів та маневровими пересуваннями у горловині сортувального парку.
Регулювання швидкості руху вагонів шляхом гальмування їх вагонними уповільнювачами для забезпечення необхідними інтервалами між відчепами і допустиму швидкість з’єднання вагонів у сортувальному парку. Контролюання правильності роботи гіркових пристроїв за показаннями контрольно-вимірювальних приладів. Стеження за відповідністю маршрутів слідування відчепів даним сортувального листка. Передавання інформації про порядок розпуску поїзда, зміни направлення слідування відчепів та наявності вагонів з вантажами, які потребують під час гальмування особливої обережності.

Освіта

Український державний університет залізничного транспорту

Управління процесами перевезень. Транспорні технології, Харків
Вища, з 2015 по 2018 (2 роки 9 місяців)

Харьківский автотранспортний техникум ім. С.Орджонікідзе

Організація перевезень та управління на автотранспорт, Харків
Незакінчена вища, з 2012 по 2015 (2 роки 9 місяців)

Додаткова освіта та сертифікати

«Харківський центр професійної освіти» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства "Укрзалізниця"

2018

Знання і навички

MS Excel MS Word AutoCAD Месплан АС Клієнт КОМПАС MS Office КОМПАС-3D Работа с оргтехникой Работа с факсом Word, Excel. Офісне обладнення (факс, копіювальні пристрої) Работа с ксероксом Ультразвукова терапія

Знання мов

  • Українська — вільно
  • Російська — вільно
  • Англійська — початковий

Інші резюме цього кандидата

Схожі кандидати

Усі схожі кандидати

Кандидати за містами


Порівняйте свої вимоги та зарплату з вакансіями інших підприємств: