Жива Віра

Проверено 
Отрасль:
Некоммерческие организации
Размер компании:
меньше 10 сотрудников

Благодійна організація «ЖИВА ВІРА» (надалі — Організація) — є благодійною організацією, що створюється та діє на засадах добровільності, законності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності та самоврядування. У своїй діяльності Організація керується Конституцією України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Активи благодійної організації можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками. Благодійна організація визнається недержавною організацією та є юридичною особою, яка здійснює благодійну діяльність без мети одержання прибутків від цієї діяльності. Діяльність організації поширюється на територію України та інших країн.

Організація вільна у виборі сфери своєї діяльності та здійснює діяльність у таких сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальних захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадчини; 8) наука і наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини і громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток територіальних громад; 12) розвиток міжнародної співправці України; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні; 15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країні, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Сейчас размещенных вакансий нет.

Новые вакансии этой компании по эл. почте